E-KOOLITUS (reaalajas): Tõstukijuhi ja korvtõstukijuhi põhikoolitus

14.04.2020 - 15.04.2020
09.00 - 16.00

171 €+km

PRAKTIKA toimub 15.04.2020 alates 9.00 Tartus (Tähe 135D, Cramo) ja 16.04.2020 alates 9.00 Tallinnas (Tähetorni 61a, Cramo). Registreerimisel palun teada anda, mis linnas Te praktikat teha soovite.

Kui ühest ettevõttes osaleb 5 või enam inimest, võib olla võimalik praktika läbi viia ka ettevõtte territooriumil. Küsige lisa!
Lähtuvalt eriolukorrast korraldatakse praktika nii, et osaleja ja juhendaja ei pea paiknema üksteisele lähemal kui 2 m. Osalejad kutsutakse praktikale graafiku alusel, nii et korraga on kohal juhendaja ja 1 osaleja.

Koolitusele registreerunule saadame paar päeva enne koolituse toimumisaega e-postiga juhised, kuidas e-koolitusest saab osa võtta. Koolitusel osalemiseks on vajalik arvuti või nutitelefon ja korralik Internetiühendus. Soovitav on kasutada ka mikrofoni, sel juhul on võimalik koolituse toimumise ajal koolitajalt küsida küsimusi suuliselt. Mikrofoni puudusel saab küsida küsimusi kirjalikult.Tavaliselt on tõstukitega seotud tööõnnetused raskete tagajärgedega, mille on sageli tinginud tõstukijuhi ettevaatamatus, hooletus ja kohusetundetus. Tõstukijuhid põhjustavad sageli ka ettevõttele varalist kahju.

Tõstukiga võib töötada ainult selleks väljaõppe saanud isik, kes teab kuidas kaitsta keskonda, enda ja teiste inimeste tervist, ning loomulikult ettevõtte vara. 
Alus: Vabariigi valitsuse määrus nr 13 (11.01.2000) "Töövahendi kasutamise ja tööohutuse nõuded" §10 lg 1.

Sihtrühm:
alustavad tõstukijuhid ja need, kes senise töö käigus on põhjustanud tõstukiga töötades ohtlikke olukordi ning vajavad kogenud instruktori poolset juhendamist.

Eesmärk: Anda teadmisi tööks erinevate tõstukitega (korvtôstuk, teleskooptôstuk, hüdroteleskooptôstuk, kahveltôstuk, poomkorvtôstuk, käärtôstuk, virnastaja, käsukahveltôstuk). Kahepäevane tõstukijuhikoolitus on mõeldud Eestis tõstukijuhina tööd alustajale, kes soovib saada tööturul konkurentsivõimelist teoreetilist teadmistepagasit ja praktilisi kogemusi tõstukijuhi ametist ning omandada tõstukijuhi load. Samuti on kahepäevane tõstukijuhi kursus suunatud neile, kes juba töötavad tõstukitel, ent soovivad täiendada teadmisi eri liiki tõstukitest, tööohutusest ja töösse puutuvatest õigusaktidest. Koolitus tugineb rahvusvahelistele standarditele ning on suunatud tõstukijuhi arendamisele tajumaks ja ennetamaks riske ja ohtusid ning vastutustunde arendamisele.

Tõstukijuhid võivad töötada ladudes sisetranspordivahendil: kahvel-, korv- ja teleskooptõstukil. B-kategooria juhiloa olemasolu korral võib tõstukeid juhtida välitingimustes.

Käsitletavad teemad:
1) Tõstukid: eri tüübid ja ehitus
2) Tõstukite lisasedamed ja tehnilised parameetrid
3) Tõstukid: tehniline teenindamine
4) Laadimistransporditööde teostamise kord ja ohutusmeetmed
5) Tõstukijuhtide tööd puudutavad õigusaktid
6) Isikukaitsevahendid ja ohutus
7) Praktiline väljaõpe tõstukil
- tõstukite kasutusjuhendid ning tundma õppimine
- tõstukite ehitus ja eripärad
- tõstukite tööeelne hooldus
- praktilised harjutused ja õiged juhtimisvõtted
- sõiduharjutused

Peale koolitust mõistab tõstukijuht paremini oma rolli ettevõtte protsessides, tajub töökeskkonnas varitsevaid ohte ning oskab ette näha võimalikke õnnetusi ja neid ära hoida, misläbi vähenevad ettevõtte kulud ja suureneb ohutus.

Õpiväljund: teadmiste omandamise kontroll testi abil. Edukalt teooria- ja praktikaeksami sooritanule väljastatakse plastikust tõstukijuhi luba. Osalejatele väljastatakse Eestis kehtiv tunnistus.

Õppemaht: auditoorne loeng ja praktika kokku 16 akadeemilist tundi. Väljaõpe näeb ette praktilisi harjutusi, pöörates tähelepanu kõigile vajalikele aspektidele saavutamaks põhjalik ettevalmistus, et omandada tõstukijuhi load. Täpne praktika kestvus sõltub osalejate arvust. Praktikapäeval jaotatakse grupp kaheks ning teooriapäeva lõpus lepitakse osalejatega praktikaajad kokku.

PS! Osalejatel palume kaasa võtta helkurvest.

Koolituse hind sisaldab: reaalajas interaktiivne teooriakoolitus üle Interneti, praktika, elektroonilised õppematerjalid ja tunnistus, tõstukijuhiluba.
Ingliskeelse tõstukijuhiloa hind: 20€+km (kasutatav rahvusvaheliselt, lisandub koolituse hinnale)

PS! Soovitame antud koolitust tellida ka asutusesisese koolitusena - tõstukijuhtide väljaõppe läbiviimine nende igapäevases töökeskkonnas. Korraldame koolitust nii eesti kui vene keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.