E-KOOLITUS: Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale (eesti ja vene keeles)

01.09.2019-31.12.2019

25€+km
Toiduhügieeni koolitus on meil praegusel hetkel saadaval iseseisva õppe vormis. See tähendab, et osalejale saadetakse materjalid ja test failina, lingina või paberil.
Koolitust on võimalik läbida 3 moodi:
  • Iseseisev toiduhügieen meili teel. Pärast arve tasumist saadame konspekti ja testi (pdf formaadis) märgitud e-posti aadressile. Testid saab tagasi saata posti teel või e-posti aadressile siret@juunika.ee. Testi on võimalik läbida eesti keeles ja vene keeles.
  • Iseseisev toiduhügieen Google docs: Pärast arve tasumist saadame konspekti ja testi juurdepääsulingid märgitud e-posti aadressile. Saadaval ainult eesti keeles.
  • Materjalid ja test saadetakse posti teel. Saadaval eesti ja vene keeles.
Osaleja töötab materjalid läbi ning täidab testi. Meie töötaja kontrollib testi tulemusi ning annab tagasiside. Kui esimesel korral ei õnnestu test piisavalt hästi (min 80%), siis on võimalik testi uuesti teha (ilma lisatasuta). Kui ka sel korral ei peaks õnnestuma, siis soovitame osaleda avalikul koolitusel, et teadmisi kinnistada.

Toiduhügieeni koolitus on toidukäitlejatele ette nähtud Toiduseadusega ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega nr. 852/2004 (29.04.2004) toiduainete hügieeni kohta. Vastavalt toiduseaduse ja toiduhügieeni üldeeskirjale on toiduhügieeni koolitus kohustuslik läbida kõikidel toidu käitlemisega kokku puutuvatel töötajatel.

Sihtrühm
: Toitlustus-, toidutootmis- ja toidukaubandusettevõtete töötajad, toidukäitlejad, müüjad, teenindajad, hooldusasutuste, koolide ja lasteaedade majandusalajuhatajad, kokad, köögipersonal, õpetaja abid jt töötajad, kes puutuvad kokku toiduga. Vastavalt toiduseaduse ja toiduhügieeni üldeeskirjale on toiduhügieeni koolitus kohustuslik läbida kõikidel toidu käitlemisega kokku puutuvatel töötajatel.

Käsitletavad teemad:
• toiduhügieeni põhimõtted
• mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
• toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgitused ja -infektsioonid
• toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine
• toidu säilitamise viisid ja tingimused ning temperatuuri kontroll
• käitlemisettevõtte struktuur, tehnoloogia ja seadmed
• puhastamine ja desinfitseerimine
• kahjuritõrje
• isiklik hügieen
• HACCP põhimõtted
• toitu käsitlevad õigusaktid
• toitu käitleva töötaja kohustused ja vastutus toiduhügieeninõuete täitmise eest vastavalt tööülesannetele

Koolituse läbimisel osaleja:
- mõistab toiduhügieenialaste teadmiste vajalikkust toidukäitlemisel,  arvestades sealjuures erinevaid riskitegureid
- tunneb mikroorganismide liike ja nende paljunemist mõjutavaid tegureid
- teab toidu saastumise põhjusi ja rakendab abinõusid haiguste, toidumürgistuste ja -infektsioonide vältimiseks
- arvestab isikliku ja üldhügieeni reegleid toidukäitlemisel lähtuvalt ettevõtte spetsiifikast
- tunneb enesekontrolli põhimõtteid ja toitu käsitlevaid õigusakte ning arvestab oma töös nendega
- mõistab toidukäitleja vastutust ja kohustusi toidukäitlemisel ettevõttes

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: Toiduainetöötlus ja -tootmine

Koolituse hind sisaldab: õppematerjalid, tunnistus

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Koolitus lõppeb (elektroonilise) testiga ning edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.