Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

E-KOOLITUS (reaalajas): Tõhus ajakasutus - lihtsad võimalused oma ajakasutuse korrastamiseks

01.01.2020
10.00 - 15.30
E-ÕPE

Lektor

Guido Paomees

Guido Paomees on koolituste ja konsultatsioonidega aktiivselt tegev olnud üle 14 aasta. Ta on läbi viinud koolitusi Haabersti Maja Kinnisvarakoolis, koolitusfirmas Vain & Partnerid. Alates 2007. aastast loeb ta EBS-is Professionaalse müügi, Turunduse ja Müügijuhtimise kursust ning juhendab müügi- ja turunduspraktikaid Tallinnas ja Helsingis. Guido teeb peamiselt ajakasutuse-, enesearengu-, müügi-, teeninduse- ja meeskonnatöö koolitusi ning viib läbi pikemaajalisi ettevõttesiseseid arendusprojekte; seda nii eesti, vene kui inglise keeles. Koolitused lähtuvad praktilistest kogemustest ja on lihtsalt igapäevategevustes kasutatavad. 
NB! Valides 2 või enam enesearengu ja juhtimise koolitust, siis saate mõlemalt soodustust 10%.

Koolitusele registreerunule saadame paar päeva enne koolituse toimumisaega e-postiga juhised, kuidas e-koolitusest saab osa võtta. Koolitusel osalemiseks on vajalik arvuti või nutitelefon ja korralik Internetiühendus. Soovitav on kasutada ka mikrofoni, sel juhul on võimalik koolituse toimumise ajal koolitajalt küsida küsimusi suuliselt. Mikrofoni puudusel saab küsida küsimusi kirjalikult.

Sihtgrupp: Kui tunned, et aega on vähe ja palju olulisi tegevusi jääb tegemata või lükkub edasi, siis on see koolitus just Sulle!

Koolituse eesmärk:
- Väärtustada meie käsutuses olevat aega ning muuta osalejate mõtteviisi selle kõige õiglasema ressursi veelgi tulemuslikumaks kasutamiseks;
- Jagada praktilisi tööriistu oma senise ajakasutuse analüüsimiseks, muutuste tegemiseks ning selle kaudu endale seatud eesmärkideni jõudmiseks.

Käsitletavad teemad:
I osa - Kuidas ma oma aega praegu kasutan?
- Mis on tõhus ajakasutus?
- SWOT analüüs - kus praegu oma ajakasutusega asun;
- Organiseeritus – kas tean, kus on mis ja millal midagi toimub?
- Mille põhjal seada eelistusi oma tegevustele (Eisenhower´i maatriks) ja selle kaudu tulekahjusid vähendada;
- Kuidas oma ajakasutust praegu korraldad?
- Millised on minu põhitegevused ja kas tegelen nendega piisavalt:
− Planeerimine
− Organiseerimine
− Teenindamine
− Analüüsimine
− Kontrollimine

II osa - Ajakao peamised põhjused ja lahendused nendele
- Ebatõhusa ajakasutuse tulemused; 
- Minu peamised ajaraiskajad ja kuidas nendega hakkama saada; 
- Miks ja kuidas keskenduda olulisele ja ebameeldivate tegevustega hakkama saada;
- Tegevuste efektiivsus - kuidas saavutada vähemaga rohkem;
- Millele ja kuidas öelda „ei“;
- Mida hakkan oma ajakasutuse korrashoidmiseks edaspidi muutma.

Koolituse tulemusena osaleja:
- Teadmised, kuidas oma ajakasutust veelgi tõhusamalt korrastada;
- Positiivse tõuke oma seniste harjumuste muutmiseks;
- Arusaama, kuidas teha õigeid asju õiges mahus;
- Lihtsad ja praktilised lahendused oma ajakasutusalaste probleemide lahendamiseks

Koolituse läbimisel väljastatav dokument:  tõend

Õppemaht:
 6 akad tundi

Õppemeetod: Koolituspäeva jooksul tehakse nii iseseisvaid- kui ka grupitöid, arutletakse teemade üle ning kuulatakse loengut. Tegemist on seminariga ja aktiivset osalemist soosiva keskkonnaga. Kasutatav mapp on töövihik, mida on mugav kasutada ka peale programmi lõppemist oluliste teemade meelde tuletamiseks.
Koolituse lõpul kirjutavad osalejad endale kirja, mis saabub nende postkasti ca 6 kuu pärast. See aitab koolituse mõjusust suurendada ning tuletab meelde koolitusel mõeldud mõtteid ja vastuvõetud otsuseid.

Koolituse hind sisaldab: reaalajas interaktiivne teooriakoolitus üle Interneti, elektroonilised õppematerjalid ja tõend

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. 
Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust eesti, vene ning inglise keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

NB! Valides 2 või enam enesearengu ja juhtimise koolitust, siis saate mõlemalt soodustust 10%.