Tööstressi varjatud küljed ja toimetulek

31.12.2016
09:00 - 16:30
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Lektor, MSc (psühholoog)

Marju Koor

Psühholoog; suhtlemis- ja motivatsioonitreener sertifitseeritud DiSC® konsultant ja koolitaja.Koolitaja lõpetas TÜ psühholoogia eriala 2002 a. ning spetsialiseerumisega arengupsühholoogiale kaitses magistri-kraadi 2010 a. Viimased 12 a. on töötanud psühholoogi ja koolitajana ning viinud läbi suhtlemis-, meeskonna-, stressijuhtimis- ja motivatsioonialaseid koolitusi erinevatele sihtgruppidele. Omab täiskasvanute koolitaja 6. kutsetaset. 2014 a. omandas suhtlemistreeneri ja 2017 a. motivatsioonitreeneri kvalifikatsiooni. Käesoleval aastal sai koolitaja DiSC sertifitseeritud konsultant ja koolitaja.

TÄHELEPANU! Koolitus lükkub edasi! Huvi korral jääme ootama Teie kirja, et saaksime Teile teatada uue toimumisaja.  

Sihtrühm: ettevõtete, osakondade juhid, personalispetsialistid jt huvilised

Eesmärk: Suurendada osalejate teadlikkust füsioloogilistest ja emotsionaalsetest stressisümptomitest, määratleda personaalseid stressiallikaid, pakkuda võimalusi tööstressiga toimetulekuks ning enesemotiveerimiseks.

Käsitletavad teemad:
1. Sissejuhatus teemasse
- tööstressi põhjused ning emotsionaalsed ja füsioloogilised sümptomid
- alateadlike stressiallikate olemasolu ja aktiveerimine, eneseteadlikkuse ja –kindluse arendamine
- tunded – mõtted – kehareaktsioonid: tasakaalu loomine iseenda sees
- personaalne pingeallikate määratlemine.
2. Tegevusel põhinev stressijuhtimine
- vajadused, väärtused, suhtlemismustrid
- enesekehtestamine ja konfliktide lahendamine töökeskkonnas
- tööstressiga toimetulekuks vajalike käitumismuutuste algatamine ja enesemotivatsiooni tehnikate praktiseerimine
- uute eesmärkide seadmine.
3. Emotsioonidel põhinev stressijuhtimine
- emotsionaalse enesekontrolli praktilised võimalused: emotsionaalse tasakaalu saavutamine, säilitamine ja tagasilanguste ennetamine.
- negatiivsete mõtete määratlemine ja positiivsemaks muutmine (kasutades kognitiiv-käitumisteraapia metoodikat)
- ratsionaalsuse suurendamine igapäevaste olukordadega toimetulekuks.
4. Hingamis-, relaksatsiooni- ja visualiseerimistehnikate praktiseerimine.
- värvide mõju inimpsüühikale ja sellest tulenev keskkonnamuutuste algatamine
- meditatsioon piiravate uskumuste vähendamiseks.

Koolitusel kasutatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid, näiteks grupiarutelud, kunstiteraapia, paaristööd, juhtumianalüüsid ja rollimängud.

Õppemaht: auditoorne loeng koos praktiliste ülesannete, situatsioonide lahendamisega 8 akadeemilist tundi

Koolitusgrupi suurus: 18 osalejat

PS! Kui koolitusel osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid, ootused jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne koolitust aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate)

PS! Koolituse hind ei sisalda lõunasööki.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.