Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Tööstressi varjatud küljed ja toimetulek

31.12.2016
09:00 - 16:30
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Sihtrühm: ettevõtete, osakondade juhid, personalispetsialistid jt huvilised


Eesmärk: Suurendada osalejate teadlikkust füsioloogilistest ja emotsionaalsetest stressisümptomitest, määratleda personaalseid stressiallikaid, pakkuda võimalusi tööstressiga toimetulekuks ning enesemotiveerimiseks.

Käsitletavad teemad:
1. Sissejuhatus teemasse
- tööstressi põhjused ning emotsionaalsed ja füsioloogilised sümptomid
- alateadlike stressiallikate olemasolu ja aktiveerimine, eneseteadlikkuse ja –kindluse arendamine
- tunded – mõtted – kehareaktsioonid: tasakaalu loomine iseenda sees
- personaalne pingeallikate määratlemine.
2. Tegevusel põhinev stressijuhtimine
- vajadused, väärtused, suhtlemismustrid
- enesekehtestamine ja konfliktide lahendamine töökeskkonnas
- tööstressiga toimetulekuks vajalike käitumismuutuste algatamine ja enesemotivatsiooni tehnikate praktiseerimine
- uute eesmärkide seadmine.
3. Emotsioonidel põhinev stressijuhtimine
- emotsionaalse enesekontrolli praktilised võimalused: emotsionaalse tasakaalu saavutamine, säilitamine ja tagasilanguste ennetamine.
- negatiivsete mõtete määratlemine ja positiivsemaks muutmine (kasutades kognitiiv-käitumisteraapia metoodikat)
- ratsionaalsuse suurendamine igapäevaste olukordadega toimetulekuks.
4. Hingamis-, relaksatsiooni- ja visualiseerimistehnikate praktiseerimine.
- värvide mõju inimpsüühikale ja sellest tulenev keskkonnamuutuste algatamine
- meditatsioon piiravate uskumuste vähendamiseks.

Koolitusel kasutatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid, näiteks grupiarutelud, kunstiteraapia, paaristööd, juhtumianalüüsid ja rollimängud.

Õppemaht: auditoorne loeng koos praktiliste ülesannete, situatsioonide lahendamisega 8 akadeemilist tundi

Koolitusgrupi suurus: 18 osalejat

PS! Kui koolitusel osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid, ootused jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne koolitust aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate)

PS! Koolituse hind ei sisalda lõunasööki.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.