Töökoha varjuküljed: Tööstress ja töökiusamine. Ennetus ja toimetulek

01.01.2018
11:00-16:30
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Merle Tambur

Merle on Aumer Konsultatsioonid OÜ juht ja koolitaja. Omab töökogemust professionaalse koolitajana ja lektorina, ta on  organisatsiooni arendamise konsultant ja ekspert. On lõpetanud Tartu Ülikooli doktorantuuri ja doktoritöö teemaks oli „Töökiusamine Eesti organisatsioonides: levik ja põhjused“. Merle annab nõu, kuidas luua meeskonnas positiivset ja usalduslikku töökultuuri, mis tagab töötaja kõrgema rahulolu ja paremad töötulemused.Tema koolitustel saab teada, kuidas ennetada või tulla toime töökiusamisega, tööstressiga ja lahendada konflikte tööl.

TÄHELEPANU! Koolitus lükkub edasi! Huvi korral jääme ootama Teie kirja, et saaksime Teile teatada uue toimumisaja. 

  Tööstress on kõigile tuttav väljend. Eesti ettevõtete töötajatest 48% tunneb väga sageli, et on üleväsinud. 32% leiab, et neil on selge tööstress. Ja 10% töötajaist ütleb, et neid on viimase 12 kuu jooksul oma töökohal tööalaselt kiusatud. Võid 3 korda arvata, kas üleväsinud, stressis ja frustreeritud töötaja suudab olla meeldiv klienditeenindaja/kolleeg ja teha oma ametis suurepärast tulemust… Kui tahad teada, mida saab ettevõttes või tulemusüksuses ära teha selleks, et Sinu töötajad ei oleks osa sellest kurvast statistikast, siis tule ja saa osa PhD Merle Tamburi selleteemalisest koolitusest. Merle on juht ja konsultant personaliteenuste ettevõttes LevelLab. Merle oskab anda nõu, kuidas luua meeskonnas positiivset ja usalduslikku töökultuuri, tagamaks töötaja rahulolu ja paremad töötulemused.

Sihtgrupp:  Personalitöötajad, spetsialistid, kõik huvilised, kellele teema huvi pakub

Koolitusel käsitletavad teemad:
- Mis on stressi allikad tööl ja millest sõltub stressi tajumine?
- Kuidas oma heaolu tööl suurendada ja tööstressiga paremini toime tulla? 
- Mis on töökiusamine ja kuidas seda ära tunda?
- Kui tõsine probleem on töökiusamine Eestis ja mujal maailmas?
- Millised on töökiusamise põhjused ja tagajärjed töötajale ja organisatsioonile?
- Kuidas peaks käituma ohver ja pealtnägija töökiusamise korral?
- Negatiivse suhtlemisstiiliga toimetulek ja positiivse töökliima arendamine 

Koolitusel osalenu:
- On teadlik stressi allikatest ja oskab oma heaolu tööl suurendada;
- Mõistab negatiivse käitumise põhjuseid ja mõjusid tööl;
- Oskab valida õige käitumisviisi ja vajadusel negatiivse käitumisega toime tulla;
- On teadlik tööstressi ja töökiusamise ennetuse võimalustest;
- Suudab pakkuda tuge kiusamise ohvrile;
- Oskab luua positiivset ja tervislikku töökliimat organisatsioonis

Koolituse 6 tunni kestel jääb aega nii loenguks, grupiaruteludeks kui individuaalseteks eneseanalüüsi ülesanneteks.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tõend

Koolituse hind sisaldab:
auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend, kohvipaus.

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust eesti keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

Juunika Koolitus OÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.