Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Töökoha varjuküljed: Tööstress ja töökiusamine. Ennetus ja toimetulek

01.01.2018
11:00-16:30
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Tööstress on kõigile tuttav väljend. Eesti ettevõtete töötajatest 48% tunneb väga sageli, et on üleväsinud. 32% leiab, et neil on selge tööstress. Ja 10% töötajaist ütleb, et neid on viimase 12 kuu jooksul oma töökohal tööalaselt kiusatud. Võid 3 korda arvata, kas üleväsinud, stressis ja frustreeritud töötaja suudab olla meeldiv klienditeenindaja/kolleeg ja teha oma ametis suurepärast tulemust.

Sihtgrupp:  Personalitöötajad, spetsialistid, kõik huvilised, kellele teema huvi pakub

Koolitusel käsitletavad teemad:
- Mis on stressi allikad tööl ja millest sõltub stressi tajumine?
- Kuidas oma heaolu tööl suurendada ja tööstressiga paremini toime tulla? 
- Mis on töökiusamine ja kuidas seda ära tunda?
- Kui tõsine probleem on töökiusamine Eestis ja mujal maailmas?
- Millised on töökiusamise põhjused ja tagajärjed töötajale ja organisatsioonile?
- Kuidas peaks käituma ohver ja pealtnägija töökiusamise korral?
- Negatiivse suhtlemisstiiliga toimetulek ja positiivse töökliima arendamine 

Koolitusel osalenu:
- On teadlik stressi allikatest ja oskab oma heaolu tööl suurendada;
- Mõistab negatiivse käitumise põhjuseid ja mõjusid tööl;
- Oskab valida õige käitumisviisi ja vajadusel negatiivse käitumisega toime tulla;
- On teadlik tööstressi ja töökiusamise ennetuse võimalustest;
- Suudab pakkuda tuge kiusamise ohvrile;
- Oskab luua positiivset ja tervislikku töökliimat organisatsioonis

Koolituse 6 tunni kestel jääb aega nii loenguks, grupiaruteludeks kui individuaalseteks eneseanalüüsi ülesanneteks.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tõend

Koolituse hind sisaldab:
auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend, kohvipaus.

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust eesti keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

Juunika Koolitus OÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.