Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Tõhusam tööintervjuu - kuidas tööintervjuul hinnata kompetentse

01.01.2017
9:30 - 16:30
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

TÄHELEPANU! Ühest asutusest 2 ja enama osaleja korral on koolitustasu soodustus -5%

Sihtrühm: Personalijuhid, ettevõtete juhid, keskastmejuhid jt, kes tegelevad spetsialistide värbamisega

Töötoas uurime, kuidas põhjalikuma käitumusliku tööintervjuu käigus määratleda ja hinnata kandidaatide kompetentse. Keskendume oskuste arendamisele, et täpsemalt ennustada tööintervjuul, missugune saab olema kandidaadi käitumine uuel ametikohal koostööoskuste, initsiatiivikuse, juhtimisoskuste, suhete loomise oskuse jt valdkondades.

Töötuba on praktiline, sisaldades erinevaid harjutusi, rollimänge, näidismaterjale.

Töötoas käsitletavad teemad:

1) Erinevad hindamismeetodid personali valikul, nende kasutamine ja kombineerimine
- töökeskne intervjuu ja kompetentsikeskne intervjuu
- grupitööde ja ülesannete kasutamine
- testid
- taustauuringud
2) Intervjuu kui hindamise põhimeetod
3) Kompetentside olemus, kompetentsipõhine tööanalüüs
4) Ametikoha kompetentsimudeli loomine
5) Ametikoha põhi- ja tehnilised kompetentsid
6) Kriitilised ja soovituslikud kompetentsid
7) Kompetentsikeskse intervjuu läbiviimine, intervjueerimisoskuste praktiline harjutamine
- kompetentside hindamine
- kandidaadi hoiakute ja väärtuste väljaselgitamine
- info tõlgendamine, hindamine, järelduste tegemine
8) Hindamise edukust mõjutavad tegurid ja tüüpvead
9) Olemasoleva värbamis- ja valikuprotsessi analüüs, muutmisvõimalused

Õppemeetodid:
 Töötoas tehakse praktilisi harjutusi, integreeritakse osalejate kogemusi grupitööde ja ajurünnakute kaudu, saadakse põhjalikud koolitusmaterjalid, näidismaterjalid

Õppemaht: 8 akad tundi

Koolitusgrupi suurus: kuni 10 osalejat

PS! Kui töötoas  osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid, ootused jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne töötuba aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate)

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.