Tõhusam tööintervjuu - kuidas tööintervjuul hinnata kompetentse

01.01.2017
9:30 - 16:30
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Lektor

Ülle Velt

omab pikaajalist (üle 15.a.) personalijuhtimise kogemust erinevates organisatsioonides - müügiorganisatsioonis (kindlustus) ja erineva suurusega ning valdkonnaga tootmisettevõtetes (AS Sangar, Lemeks Grupp). Ülle Velt on alates 2000.a. töötanud täiskasvanute koolitaja ja konsultandina, lõpetanud Self II Erakooli koolitaja-suhtlemistreeneri eriala (2003) ja omab suhtlemistreeneri kvalifikatsiooni. Ta on Äripäeva personalijuhtimise käsiraamatu arendava juhtimise peatüki kaasautor. Personalijuhina viib ta aastas läbi üle 300 tööintervjuu.
TÄHELEPANU! KOOLITUS LÜKKUB EDASI!
Kui soovite koolitusel osaleda, siis jääme ootama Teie kirja/telefonikõnet, et saaksime Teile teatada uue koolituse toimumisaja.

TÄHELEPANU! Ühest asutusest 2 ja enama osaleja korral on koolitustasu soodustus -5%


Sihtrühm: Personalijuhid, ettevõtete juhid, keskastmejuhid jt, kes tegelevad spetsialistide värbamisega

Töötoas uurime, kuidas põhjalikuma käitumusliku tööintervjuu käigus määratleda ja hinnata kandidaatide kompetentse. Keskendume oskuste arendamisele, et täpsemalt ennustada tööintervjuul, missugune saab olema kandidaadi käitumine uuel ametikohal koostööoskuste, initsiatiivikuse, juhtimisoskuste, suhete loomise oskuse jt valdkondades.

Töötuba on praktiline, sisaldades erinevaid harjutusi, rollimänge, näidismaterjale.

Töötoas käsitletavad teemad:

1) Erinevad hindamismeetodid personali valikul, nende kasutamine ja kombineerimine
- töökeskne intervjuu ja kompetentsikeskne intervjuu
- grupitööde ja ülesannete kasutamine
- testid
- taustauuringud
2) Intervjuu kui hindamise põhimeetod
3) Kompetentside olemus, kompetentsipõhine tööanalüüs
4) Ametikoha kompetentsimudeli loomine
5) Ametikoha põhi- ja tehnilised kompetentsid
6) Kriitilised ja soovituslikud kompetentsid
7) Kompetentsikeskse intervjuu läbiviimine, intervjueerimisoskuste praktiline harjutamine
- kompetentside hindamine
- kandidaadi hoiakute ja väärtuste väljaselgitamine
- info tõlgendamine, hindamine, järelduste tegemine
8) Hindamise edukust mõjutavad tegurid ja tüüpvead
9) Olemasoleva värbamis- ja valikuprotsessi analüüs, muutmisvõimalused

Õppemeetodid:
 Töötoas tehakse praktilisi harjutusi, integreeritakse osalejate kogemusi grupitööde ja ajurünnakute kaudu, saadakse põhjalikud koolitusmaterjalid, näidismaterjalid

Õppemaht: 8 akad tundi

Koolitusgrupi suurus: kuni 10 osalejat

PS! Kui töötoas  osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid, ootused jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne töötuba aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate)

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.