Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Töölepingu erakorraline ülesütlemine töötaja ja tööandja poolt seoses kohustuste rikkumisega

01.01.2018
10:00 - 12:30
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Sihtrühm: väikeettevõtjad, tegevjuhid, raamatupidajad, sekretärid, juhiabid, töötajate esindajad, usaldusisikud – kõik, kellel on igapäevatöös vaja tegelda töölepingu lõpetamise dokumentide koostamisega või töötajate nõustamise ja nende huvide esindamisega töösuhte ülesütlemise korral.

Eesmärk: selgitada töölepingu erakorralise ülesütlemise aluseid ja vorminõudeid, tuua näiteid töösuhte poolte vahelistest erimeelsustest, mis sageli töölepingu ülesütlemiseni viivad, tutvustada kohtupraktikat töölepingu ülesütlemisest tekkinud vaidluste lahendamisel, anda soovitusi vaidluste asemel kompromisskokkulepete sõlmimiseks.

Käsitletavad teemad:

- töötajapoolsed kohustuste rikkumised (TLS § 88): sätete kaupa, kuidas asjaolud fikseerida, tõendada (sealhulgas oleks siis ka joovet käsitlev alus);
- töötaja eelnev hoiatamine, hoiatuse vormistamine;
- etteteatamistähtajad;
- ülesütlemisavalduse vormistamine ja kättetoimetamine;
- millistel põhjustel ei tohi töölepingut üles öelda (TLS § 92) ja pööratud tõendamiskohustus;
- töötajapoolne ülesütlemine tööandja rikkumiste või isiklike põhjuste korral (TLS § 91), selle õigeaegne vaidlustamine.

Koolituse läbimisel osalejal: 

- On põhjalikum ülevaade töölepingu erakorralise ülesütlemise alustest ja oskus korrektselt vormistada töölepingu lõppemisega seotud dokumente 
- Kasutada kaalutlusõigust ning pöörata tähelepanu vaidlustamisel vajalikele tõendusmaterjalidele.

PS! Kui koolitusel osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid, ootused jms) koolitajale, siis palume oma küsimused saata enne koolitust aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, koolitajat silmas peate)

Õppemaht: auditoorne loeng koos praktiliste näidetega 3 akadeemilist tundi

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend, kohvipaus.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.