Täiskasvanute koolitaja/ andragoogi koolitus

01.01.2018
10:00 - 17:00
Tartu

Koolitus on toimunud. Kui Teil on huvi antud koolituse vastu, kirjutage koolitus@juunika.ee.

Koolituse kestvus:
180 akadeemilist tundi, sh 120 akadeemilist tundi auditoorne töö ja 60 akadeemilist tundi iseseisev töö (eneseanalüüsi ja koolitaja portfoolio koostamine, individuaalse lõputöö ettevalmistamine)
 
Koolituse eesmärgiks on anda praegustele ja tulevastele täiskasvanute koolitajatele teadmisi, oskusi vastavalt Täiskasvanute koolitaja Kutsestandardile ning kujundada väärtushinnanguid, mis on vajalikud täiskasvanute paremaks koolitamiseks.