Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Suhtlemine "raske" patsiendiga

01.01.2018
10:00 - 17:00
Tallinn, Peterburi tee 48 (hotell Susi)

Sihtrühm: Tervishoiutöötajad, kes oma töö tõttu satuvad keerulistesse suhtlemissituatsioonidesse ning kes soovivad oma professionaalsust patsientidega suhtlemises suurendada.

Eesmärk: Tervishoiutöötajatel tuleb suhelda kõigiga – ka nendega, kelle kohta meie ütleme „raske“ patsient. Koolitusel õpetatakse tundma "raskete" patsientide iseärasusi ja nendega koostöö eripära.

Käsitletavad teemad:
- Kes on "raske" patsient? Mis teda iseloomustab?
- Vastutus, rollid, ülesanded, piirid, võimalused, huvid ja vajadused.
- Patsiendi ja lähedaste emotsioonid, rasked vestlused.
- Sõnumite edastamine ja vastuvõtmine.
- Märkamine ja kuulamine.
- Kehtestamine, patsiendi ja oma vajaduste väljaselgitamine.
- Probleemide lahendamine ja konfliktide juhtimine.
- Toetuse ja tunnustuse jagamine.
- Mõtlemisülesanded koos praktilise osaga teemal - milline suhtleja mina olen?

Koolituse läbinud isik:
- omab ülevaadet raske patsiendi olemusest, teab võimalikke kaasnevaid emotsioone
- teab vastutuse, erinevate rollide, piiride ja võimaluste määramist abistamisprotsessis
- oskab analüüsida raskete vestluste (sh info jagamise) põhjusi ja tagajärgi
- omab valmisolekut kasutada suhtlemisel erinevaid tehnikaid (aktiivne kuulamine, kehtestamine, probleemide lahendamine ja konfliktide juhtimine)
- omab valmisolekut jagada toetust ja tunnustust asjakohasel moel

Õppemaht: auditoorne loeng ja praktiline töö kokku 8 akad tundi

Õppemeetodid: Arutelu, eneseanalüüs, töölehed, küsimustikud, grupitöö, ajurünnak, võrdlev analüüs, rollimängud.

Koolitusgrupi suurus: kuni 18 osalejat

PS! Kui koolitusel osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne koolitust aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate)

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

Juunika Koolitus OÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.