Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Suhtlemine dementsussündroomiga inimesega

tellimisel

Sihtrühm: Hoolekande-, tervishoiuasutuste töötajad, kes puutuvad oma töös kokku dementsete inimestega ja nende lähedastega

Eesmärk: Anda ülevaade dementsusest ning juhiseid, mis hõlbustavad suhtlemist dementsussündroomiga inimestega.

Käsitletavad teemad:
- Dementsus - põhjused, vormid, sümptomid
- Dementsuse faasid, nendega kaasnevate kognitiivsete ja füüsiliste võimete langus
- Eetika põhimõtted ja kliendikeskne lähenemine
- Tegevusvõime hindamine dementsuse korral
- Dementsusega kaasnevad ohud
- Sagedamini esinevad sündroomid (valu, depressioon, deliirium)
- Dementsussündroomiga isikute hooldamise eripära ja võimalused nende hooldamiseks hooldekodus
- Suhtlemine hooldusaluste pereliikmetega, teavitamine ja nõustamine

Koolituse läbinud osaleja:
- rakendab õpitud teadmisi ja oskusi oma igapäevatöös dementsussündroomiga inimesega

Õppemaht: 6 akad tundi
Õppemeetodid: auditoorne loeng

Koolituse hind sisaldab:
auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

Juunika Koolitus OÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.