Suhtlemine dementsussündroomiga inimesega

01.01.2017
10:00 - 15:30
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Angelika Armolik

On Otepää vallavalitsuse sotsiaalteenistuse juhataja. Ta on varem töötanud SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuses eakate hooldusosakonna juhatajana. 2010. aastal lõpetas Tartu Ülikooli magistrikraadiga sotsiaaltöö erialal ja 2003. aastal Tartu Ülikooli bakalaureusekraadiga teoloogia erialal. Omab täiskasvanute koolitaja tase 7.
Tähelepanu! Ühest asutusest 2-4 osaleja korral on koolitustasu soodustus -5%.  Ühest asutusest 5 ja enama osaleja korral on koolitustasu soodustus -10%.

Sihtrühm
: Hoolekande-, tervishoiuasutuste töötajad, kes puutuvad oma töös kokku dementsete inimestega ja nende lähedastega

Eesmärk: Anda ülevaade dementsusest ning juhiseid, mis hõlbustavad suhtlemist dementsussündroomiga inimestega.

Käsitletavad teemad:
- Dementsus - põhjused, vormid, sümptomid
- Dementsuse faasid, nendega kaasnevate kognitiivsete ja füüsiliste võimete langus
- Eetika põhimõtted ja kliendikeskne lähenemine
- Tegevusvõime hindamine dementsuse korral
- Dementsusega kaasnevad ohud
- Sagedamini esinevad sündroomid (valu, depressioon, deliirium)
- Dementsussündroomiga isikute hooldamise eripära ja võimalused nende hooldamiseks hooldekodus
- Suhtlemine hooldusaluste pereliikmetega, teavitamine ja nõustamine

Koolituse läbinud osaleja:
rakendab õpitud teadmisi ja oskusi oma igapäevatöös dementsussündroomiga inimesega

Õppemaht: 6 akad tundi
Õppemeetodid: auditoorne loeng

PS!
Kui koolitusel osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne koolitust aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate)

Koolituse hind sisaldab:
auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend, kohvipaus. 

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

Juunika Koolitus OÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.