Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Klienditeenindus kui äritegevuse funktsioon

20.10.2017, 26.10.2017, 30.10.2017
10:00 - 15:30
Võru, Räpina mnt 12 (MTÜ Võluvõru koolituskeskuse seminariruum, III korrus)

Sihtrühm: Osalema on oodatud kõik huvilised, teenindus- ja tootmisettevõtete klienditeenindajad, klienditeeninduse eest vastutavad töötajad, vahetuste vanemad, administraatorid, sekretärid jt

Eesmärk: Anda sihtrühmale praktilised teadmised, kuidas olla hea klienditeenindaja. Õppida tundma klienti ja tema vajadusi. Eneseanalüüs ja käitumine konfliktsetes situatsioonides. Kuidas läheneda klientidele individuaalselt ning olla müügitöös edukas.

Koolitusel käsitletavad teemad:

I koolituspäev: Teenindusühiskond
 • • Teeninduse olemus ja mõiste
  • Teenindusala
  • Teeninduskultuur
  • Tooted ja teenused kättesaadavus
  • Müügi suurendamine läbi koostöövõrgustiku
II koolituspäev: Teenindaja ja klient 
  • Klienditeenindaja roll
  • Neli erinevat teenindajatüüpi
  • Teenindaja väljendusoskus
  • Kliendirühmad ehk segmendid
  • Kuidas saavutada kliendirahulolu?
  • Kuidas kliendist teha koostööpartnerit?
III koolituspäev: Teeninduse kvaliteet 
  • Kontakti loomine
  • Teenuste osutamine
  • Kontakti lõpetamine
  • Järeltegevused
  • Teenindaja kutse- eetika
  • Teenindaja tööpinge ja stressi vähendamine
  • Klientide turvalisus
Koolituse tulemusena osaleja  saab teadmised ja oskused heast klienditeenindusest kaubandus- ja teenindussektoris.

Koolitusel kasutatakse erinevaid õpetamise meetodeid: loeng, praktilised ülesanded, grupitööd, arutelu, iseseisev töö.

Õppemaht:  auditoorne loeng koos praktiliste ülesannete, situatsioonide lahendamisega kokku 18 akadeemilist tundi. Iseseisev töö 12 akadeemilist tundi.

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend/tunnistus, kohvipaus.
Iseseisva töö (essee "Mina teenindajana") esitamise korral väljastatakse tunnistus.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.