Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Praktiline klienditeeninduse koolitus

28.08.2017-30.08.2017
10:00 - 15:30
Paide, Pärnu 6 (Nelja Kuninga Hotell)

Sihtrühm: Oodatud on kõik kaubandussektori huvilised, ka need, kes pole selles valdkonnas töötanud, kuid sooviksid kaubandusse tööle asuda (sh hooajatöölised). Hooajatöölistele annab antud koolitus eelduse pikemaks töösuhteks. Lisaks uutele huvilistele on koolitusele oodatud jaekettide personal – kassapidajad, saalitöötajad, transporttöölised, assistendid (kauba tellijad), letiteenindajad, kaupluste juhatajad – osalege koolitusel, mis teeb Sinust multifunktsionaalne ning esmaklassilise kaubandussektori töötaja.

Eesmärk: Anda ülevaade erinevatest kaubandussektori töölõikudest ning värskendavaid teadmisi ja praktilisi oskusi kaubandussektoris töötamiseks.

Koolitusel käsitletavad teemad:

I koolituspäev: Klienditeeninduse  võtme olemus
 • Klienditeeninduse mõiste ja olemus
 • Klienditeenindaja oskused, isikuomadused ja hoiakud
 • Milline on hea klienditeenindus?
 • Mida klient ootab teenindajalt?
 • Kuidas saavutada kliendirahulolu?
Praktiline ülesanne
-         Video õppematerjalid;
-         Kuidas toodet müüa

II koolituspäev: Kaubanduse visuaalne kuvand kui kliendirahulolu mõõdik
 • (Jae)kaubanduse mõiste ja olemus
 • Mis põhimõttel paigutatakse osakonnad kaubanduspinnal?
 • Sortimendi laius
 • Planogrammid: kaupade paigutus riiulitel (private label, hinnad, kõrgused jne)
Praktiline ülesanne
-         Grupitööna valmib erinevate kategooriate planogrammid (kaupade paigutus riiulitel)

III koolituspäev: Kauba saadavuse tähtsus kaupluses
 • Kauba realiseerimisaja kontrollimine (realiseerimisaja ületanud tooted)
 • Kaupade tellimine ja tellimused
 • Korrektne kauba vastuvõtt vastavalt saatelehtedele
 • Kampaania väljapanekud
 • Kauba ladustamine laos, sh kaupade tagastused
Praktiline ülesanne
-         Kaupluse külastamine/ kaardistamine/ diskussioonid

Koolituse tulemusena osaleja saab teadmised ja oskused orienteerumaks jaekaubanduses.

Koolitusel kasutatakse erinevaid õpetamise meetodeid: loeng, praktilised ülesanded, grupitööd, arutelu, iseseisev töö.

Õppemaht:  auditoorne loeng koos praktiliste ülesannete, situatsioonide lahendamisega kokku 18 akadeemilist tundi. Iseseisev töö 12 akadeemilist tundi.

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend/tunnistus, kohvipaus.
Iseseisva töö (essee minimaalselt 2 A4 lehte) esitamise korral väljastatakse tunnistus.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.