Võta ühendust

Liitu uudiskirjaga

Email again:
        

Põnevad uudised, viimased trendid, kasulikud näpunäited ja vastused meie

klientide kõige põletavamatele küsimustele.
Iga nädal otse sinu postkasti.

JUUNIKA KOOLITUS OÜ krediidireiting

© Juunika Koolitus 1997-2017
Riia 35, Tartu
Telefon: 744 9600 
GSM: 5304 8424
koolitus@juunika.ee


Praktiline ettevõtluse alustamise koolitus koos äriplaani koostamise ning töötervishoiu- ja tööohutusega

05.09.2017, 06.09.2017, 07.09.2017, 11.09.2017, 12.09.2017, 21.09.2017, 25.09.2017, 27.09.2017, 28.09.2017, 29.09.2017
10:00 - 17:00
Viljandi, Tallinna 24 (hotell Centrum)

1080 €+km
Lektor

Liina Laanemets

On koolitus- ja turundusjuht, kes omandanud rakenduskõrghariduse cum laude majandusarvestuse erialal. Samuti täiendanud end Portugalis, õppides juhtimisarvestust. Hetkel kirjutab magistritööd finantsjuhtimine ja majandusarvestuse erialal. Varasemalt on ta töötanud raamatupidajana ning koolitus- ja müügijuhina e-arvete valdkonnas. Samuti on ta töötanud majandustoimetuse ajakirjanikuna erinevates meediaväljaannetes ning keskkoolides ettevõtluse, majanduse ja raamatupidamise õpetajana.
Lektor

Evelin Martin

Töötervishoiu ja tööohutuse ning tööõiguse koolitaja-praktik. Evelinil on töökogemus tööohutuse valdkonnas 10 aastat töökeskkonnaspetsialistina ja töökeskkonna nõukogu esimehena (Flexa ja Rakvere Lihakombinaat). Tööinspektsioonis oli inspektor aastatel 2010-2012. Lemeks ASis on ta töökeskkonnaspetsialist alates 2012. aastast. 2007. aastal TTÜ Töötervishoiu- ja tööohutusalane akadeemiline koolitus. 2010. - 2012. aastal Tööinspektsiooni sisekoolitused ja alates 2014. aastast on Evelin TTÜ keskkonnajuhtimise tudeng.
Lektor

Mari-Liis Štrik-Ott

On lõpetanud Tartu Ülikooli keskkonnatehnoloogia erialal ning töötanud üle 10 aasta Eesti suurimates keemiaettevõtetes ohutuse ja kvaliteedijuhtimise alal. Molycorp Silmet AS, REACH Project Manager; Põlevkiviõlide konsortsiumi projektijuht (2010-2011). Praegu omandab ta ärijuhtimise magistrikraadi samas ülikoolis ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimise erialal. Tema uurimistöö keskendub turule ja loodavate innovatiivsete tootemudelite selektsioonile. 
Sihtrühm: Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtlus-huvilised, tegusad inimesed ning kõik huvilised, kel on huvi alustada ettevõtlusega ning  soov õppida koostama äriplaani.

Eesmärk:  Anda vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks oma ettevõtet.

Koolitusel käsitletavad teemad:

I päev: Äriidee ja ettevõtlusega alustamine
 • Ettevõtlikkus ja ettevõtjate roll majanduses, ettevõtluse olemus ja eesmärk
 • Ettevõtja isiksuse omadused ning kujunemise eeldused
 • Kuidas tekivad head äriideed?
 • Mis on põhilised äriidee allikad (sh frantsiis)?
 • Kuidas jõuda äriideest äriplaanini?
 • Millest koosneb hea äriplaan?
 • Kuidas koostada äriplaani?
 • Millele pöörata tähelepanu äriplaani koostamisel?
 • Ettevõtte juriidilised vormid ning nende erinevused
 • Äriseadustik 
 • Ettevõtte rajamiseks vajalikud sammud (sh registreerimine, litsentsid ja tegevusload)
 • Ettevõtte tegevusala, EMTAK koodi valimine
 • Kuidas valida ettevõtte ärinime, ettevõtlusvormi ja asukohta?

II päev: Äriplaaniga alustamine

 • Mis on äriplaani põhilised probleemid ning sagedased vead – kuidas neid ennetada?
 • Mis on ettevõtte visioon, missioon ja eesmärgid ning kuidas neid sõnastada?
 • Ärikeskkond - mis ettevõtte tegevust mõjutab, kuid mida meie ise otseselt mõjutada ei saa?
 • Kuidas kaardistada ettevõtte tugevused, nõrkused, võimalused ja riskid (SWOT-analüüs)?
 • Kuidas kirjeldada toodet või teenust lähtudes sihtrühma vajadustest?
 • Kuidas määratleda sihtturg, sh kuidas leida ning kaardistada kliendid?

III päev: Konkurendid, turundus ja riskid

 • Mis on põhilised riskitegurid? Kuidas neid hinnata ning maandada?
 • Kuidas koostada konkurentide analüüsi?
 • Kuidas oma äri turundada?

IV päev: Tööõigus, -tervishoid ja -ohutus

 • Töölepingu seadus
 • Võlaõigusseadus
 • Erinevad lepingute tüübid (nt tööleping, käsundusleping, töövõtuleping - nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused)
 • Töötasu, tööaeg, puhkeaeg ja puhkus
 • Kas ja millal on mõistlik palgata töötajad?
 • Tööjõukulude arvestamine
 • Töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes
V päev: Raamatupidamise ning maksunduse alused
 • Raamatupidamise määratlus ja eesmärgid
 • Raamatupidamise seadus
 • Ettevõtte varad ja kapital
 • Bilanss
 • Kasumiaruanne
 • Rahavoogude aruanne
 • Ostu- ja müügiarved
 • Kuidas määrata hinnapoliitika (sh omahinna ja müügihinna arvutamine)?
 • Ettevõtlusega seotud maksud (käibemaks, palgaga seotud maksud, omanikutulu maksustamine)
 • Raamatupidamise sise-eeskiri
VI päev: Finantsplaneerimine

 • Kuidas koostada finantsprognoose (bilanss, kasumiaruanne, rahavood)?
 • Kuidas leida investeeringuid ja rahastamise võimalusi (sh  EAS, Töötukassa, PRIA jne toetused)?
 • Millised on olulised infokanalid ja tugistruktuurid (alustavale) ettevõtjale?
 • Kuidas koostada ettevõtte käivitamise tegevuskava?
 • Näpunäiteid äriplaani esitlemiseks ning kaitsmiseks

VII päev: Kokkuvõte ning äriplaanide kaitsmine
 • Äriplaanide esitlemine ning kaitsmine
 • Arutelu
 • Tagasiside
VIII-X päev: Töötervishoid ja -ohutus
 • 1. teema: Üldsätted
 • 1.1. Töökeskkonna mõiste
 • 1.2. Töökeskkonnas esinevad ohud
 • 1.3. Tööolme
 • 1.4. Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused
 • 1.5. Tööõnnetus ja kutsehaigestumine (registreerimine, teatamine, uurimine)
 • 1.6. Õnnetusoht
 • 1.7. Tööandja ja töötaja vastutus
 • 1.8. Riiklik järelevalve
 • 2. teema: Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus
 • 3. teema: Riskianalüüs
Koolituse tulemusena on osalejad kaardistanud oma äriidee ning valminud on äriplaan ja tegevuskava, mis on reaalseteks abivahendiks oma ettevõtte käivitamisel ja arendamisel. Antud koolitusel osalemise järgselt valmib äriplaan, mida võib esitada erinevate toetuste saamiseks. Koolituse osalejal on võimalik kaitsta äriplaani, see tagab koolitusel osalejale tunnistuse, teistele väljastatakse tõend.

Koolitusel kasutatakse erinevaid õpetamise meetodeid: loeng, praktilised ülesanded, grupitööd, eneseanalüüsid, arutelu

Õppemaht:  auditoorne loeng koos praktiliste ülesannete, situatsioonide lahendamisega kokku 80 akadeemilist tundi (10 päeva).
  
Iseseisev töö: Iseseiva töö eeldatav maht 40 akadeemilist tundi.  Äriplaani koostamine vastavalt juhendmaterjalidele (suurema osa jõuab tehtud koolituse käigus).

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend/tunnistus, kohvipaus.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.