Paber- ja digitaaldokumentide kooshaldamine. Digitaalarhiveerimine. Uue määruse tutvustamine

31.08.2017
10:00 - 15:30
Tallinn, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)

Lektor

Hille Oidema

On lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo erialal ja täiendanud end Marburgi Arhiivikoolis Saksamaal. 1993. aastast on olnud praktilisel dokumendihalduse ja arhiivitööl, algselt avalikes arhiivides – Eesti Riigiarhiivi Filiaalis ja Rahvusarhiivis ning hiljem Eesti esimeses ja suurimas eraarhiivis AS Arhiivikeskus. Hille aktiivne lektoritöö erinevatel dokumendi- ja arhiivihalduse kursustel algas 1998. aastast ning pea sama kaua on ta olnud dokumendi- ja arhiivihalduse lektor erinevates õppeasutustes (Viljandi Kultuuriakadeemia, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Majanduskool). Ta on osalenud bürootöötaja, sekretäri, dokumendihalduri ja arhivaari kutsestandardite väljatöötamisel. Hille on Eesti Arhivaaride Ühingu juhatuse liige ning arhiivitöö kutsete kutsekomisjoni liige. Lisaks osalenud erinevate meditsiiniasutuste digiarhiivide loomisel just paberarhiivide skaneerimise ja kirjeldamise küsimustes. Samuti aidanud elektroonilise registratuuri sisseseadmisel, et tagada dokumentide digitaalse säilitamise jätkusuutlik lahendus.
Koolitus on toimunud. Uute enesearengu ja juhtimise koolitustega saate tutvuda siin.

PS! Vabariigi Valituse määrus "Asjaajamiskorra ühtsed alused" on asendunud uue määrusega "Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused"
 
(Vabariigi Valitsuse määrus nr 88, vastu võetud 25.05.2017)

Koolitusel käsitletakse uue kehtima hakanud määruse nõudeid teabehalduse ja dokumendihalduse korraldamisele, üldisi põhimõtteid. Samuti antakse info, mis muutuma hakkab avalikus sektoris ning millist kasu saab sellest kõigest erasektor. Lisaks tutvustatakse, et millised uued nõuded, üldised põhimõtted saavad olema teabehalduse ja dokumendihalduse korraldamisele.

Sihtrühm
: asjaajamise korralduse eest vastutavad isikud (juhiabid, sekretärid, assistendid, arhivaarid jt), kelle ülesandeks on dokumentide haldamine ja organisatsiooni arhiivi korrashoid

Eesmärk: Anda ülevaade samaaegselt ringluses olevate paber- ja digitaalsete dokumentide kooshaldusest, anda teadmisi ning praktilisi näiteid kaasaegse dokumendihaldusesüsteemi loomisest ja hübriidasjaajamise toimimisest.

Käsitletavad teemad:
1. Paber- ja digitaalsete dokumentide kooshalduse põhimõtted
2. Muudatused seadusandluses – uus VV määrus „Teenuste korraldamine ja teabehalduse alused“
3. Teabehalduse ja dokumendihalduse erinevused
4. Protsesside ja teabe analüüs
5. Teenuste osutamine ja tekkiva teabe haldamine
6. Teabe jagamine ja vahetamine
7. Paberdokumentide ja digitaalse teabe kooshaldamise meetodid ja võtted
8. Dokumentide/andmete turvalisusega seonduvaid probleeme
9. Teabe lühi- ja pikaajaline säilitamine

Õppemaht: auditoorne loeng 6 akadeemilist tundi

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

PS! Kui koolitusel osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne koolitust aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate)

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.