Müük - ettevõtte "süda"

07.02.2017
10:00 - 15:30
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Tähelepanu! Ühest asutusest 2-4 osaleja korral on koolitustasu soodustus -5%.  Ühest asutusest 5 ja enama osaleja korral on koolitustasu soodustus -10%.

Sihtrühm: müügijuhid, müügikonsultandid ja teised, kes tegelevad müügitööga

Suurele osale inimestest on müük negatiivse tähendusega. Isegi müügiinimesed ise arvavad sageli, et nende töö eesmärk on kliendile toode või teenus „pähe määrida“. Aga saab ka teistmoodi!

Treeningpäeva eesmärk on innustada müügiinimesi teadvustama ja muutma sisemisi hoiakuid ja uskumusi müügi suhtes ning jagada edukaks kogemuseks vajalikke oskusi (konkreetsed tööriistad) ja teadmisi.

Treeningpäev koosneb kolmest osast:
I osa
- Müük – miks see meile sageli ei meeldi ja miks meil seda vaja on?
- Kuidas muuta oma uskumusi müügi suhtes ning kuidas need mõjutavad meie käitumist?
- Mida teha kui lihtsalt ei julge müüa!?
II osa
- Kaasaegne 7-sammuline müügiring
- Õiged küsimused õigel ajal – müügiinimese oluline tööriist.
- Kuidas läheneda erinevatele klientidele ning taibata ära nende sisemine seisund?
III osa
- Praktiline osa, kus iga osaleja saab treeningul omandatut harjutada müügivestluses.


Koolituse läbinu:

• On kõrvaldanud sisemised takistused eduka müügitöö tegemiseks
• Julgeb ja tahab müüa
• Teab müügitsükli astmeid ja oskab nende vahel edasi liikuda
• Oskab küsida õigeid küsimusi õigel ajal ja õigel viisil
• Teab kuidas müüa erinevatele klienditüüpidele
• On ette valmistanud/parandanud isikliku müügivestluse teksti ja saanud võimaluse seda harjutada

Õppemaht: auditoorne loeng ja praktilised rühmatööd kokku 6 akadeemilist tundi

Õppemeetodid: Arutelu, eneseanalüüs, grupitöö, võrdlev analüüs.

Treeninggrupi suurus: kuni 20 osalejat

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

PS! Kui treeningul osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne treeningut aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate)