MS Excel koolitus edasijõudnutele

01.01.2017
10:00 - 17:00
Tallinn, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)

Koolitus on toimunud. Uute MS Exceli ja IT-koolitustega saate tutvuda siin.

Eesmärk: Anda osalejatele MS Exceli kasutamise oskused nii, et koolituse tulemusena oskab osaleja analüüsida suuri tabeleid kasutades erinevat tüüpi funktsioone ja analüüsivahendeid ning teab, kuidas kasutada erinevaid eelarvestajaid.

Sihtrühm: Asutuse juhid, andmete sisestajad, müügiinimesed, projektijuhid, raamatupidajad, finantsjuhid – kõik, kelle töö on seotud rohkemal või vähemal määral andmete sisestamisega, ettevõtte rahavoogude ja raamatupidamisega.

Käsitletavad teemad:
• andmevormingute kasutamine ja koostamine;
• andmesarjade koostamine;
• teisiti kleepimise võimalused linkimisel, arvutamisel jne;
• valemite ja funktsioonide omavaheline kombineerimine ja erinevat tüüpi funktsioonide kasutamine
- statistilised funktsioonid;
- matemaatilised funktsioonid;
- tekstifunktsioonid;
- kuupäeva- ja kellaajafunktsioonid;
- otsingu- ja viitefunktsioonid;
- finantsfunktsioonid;
- loogikafunktsioonid;
• nimede kasutamine tabelis lahtrite ja piirkondade määramisel ning nende kasutamine märgistamisel ja arvutustel;
• erinevad analüüsivahendid (erinevad filtreerimise võimalused, vahekokkuvõtted ühes ja mitmest tabelist, liigendtabeli koostamine ühest ja mitmest tabelist);
• andmete graafiline esitlus;
• andmete valideerimine ja tingimuslik vormindamine;
• tabelite ja töölehe kaitse ning tabelite kasutamine ühistööks;
• erinevate lahendajate kasutamine (sihiotsing, stsenaarium, solver jne).
• tabelite korrektne väljatrükk.

Koolituse tulemusena osaleja:
• oskab koostada keerulisemaid tabeleid, neid kujundada
• oskab kombineerida omavahel valemeid ja funktsioone ja kasutada erinevat tüüpi funktsioone
• teab erinevaid analüüsivahendeid, oskab andmeid graafiliselt esitleda
• oskab tabeleid ja töölehti kaitsta, kasutada ühistööks
• oskab tabeleid korraktselt välja trükkida

Õppemeetodid: loeng, praktilised ülesanded koolitaja juhendamisel, iseseisev töö.
Iseseisva tööna tuleb lahendada ülesanne, mis hõlmab kõiki koolituse teemasid.


Õppemaht: 20 akadeemilist tundi, millest 16 akadeemilist tundi on auditoorset tööd ja 4 akadeemilist iseseisvat tööd

PS! Osaleja tuleb koolitusele oma sülearvutiga. Arvutitel peaks olema vähemalt MS Excel 2007 või uuem versioon
Osalejatel peab olema MS Exceli kasutamise oskus baastasemel.

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend, kohvipaus.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.