Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

MS Excel baaskoolitus

25.08.2017, 30.08.2017
10:00 - 17:00
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Eesmärk: Anda osalejatele baasteadmised MS Exceli kasutamise oskused nii, et koolituse tulemusena oskab osaleja luua lihtsamaid arvutustabeleid, neid kujundada, sisestada lihtsamaid valemeid ja funktsioone ning kasutada lihtsamaid analüüsivahendeid. 

Sihtrühm: Asutuse juhid, andmete sisestajad, müügiinimesed, projektijuhid, raamatupidajad, finantsjuhid – kõik, kelle töö on seotud rohkemal või vähemal määral andmete sisestamisega, analüüsimisega ja/, ettevõtte rahavoogude ja raamatupidamisega.

Käsitletavad teemad:
• MS Excel tööakna ülesehitus ja põhimõisted;
• Andmete sisestamise reeglid, liikumine tabelis, tegevused töölehtedega;
• Andmevormingute sisestamine, tabeli kujundamine
• Kopeerimine, lõikamine ja kleepimine, teisiti kleepimise võimalused;
• Andmesarjade koostamise erinevad võimalused
• Valemid ja tehete järjekord;
• Lihtsamate funktsioonide kasutamine (SUM, MAX, MIN, AVERAGE, COUNT, COUNTA, TODAY, NOW .....);
• Lihtsamate analüüsivahendite kasutamine (sorteerimine, filtreerimine ja vahekokkuvõtted);
• Tabelite korrektne väljatrükk.

Koolituse tulemusena osaleja:
• oskab koostada lihtsaid tabeleid, neid kujundada ja teostada väljatrükki
• teab, kuidas sisestada valemeid ning lihtsamaid funktsioone (liitmised, loendamised, keskmised jne)
• oskab kasutada lihtsamaid analüüsivahendeid (sorteerimine, autofilter ja vahekokkuvõte)

Õppemeetodid: loeng, praktilised ülesanded koolitaja juhendamisel, iseseisev töö.
Iseseisva tööna tuleb lahendada ülesanne, mis hõlmab kõiki koolituse teemasid.


Õppemaht: 20 akadeemilist tundi, millest 16 akadeemilist tundi on auditoorset tööd ja 4 akadeemilist iseseisvat tööd 

PS! Osaleja tuleb koolitusele oma sülearvutiga. Arvutitel peaks olema vähemalt MS Excel 2007 või uuem versioon
Osalejatel peab olema arvutikasutamise oskus algtasemel.

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend, kohvipaus.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.