Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Mis muutub isikuandmete töötlemises alates 25.05.2018

13.03.2018
10:00 - 15:30
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Sihtgrupp: Juhid, andmekaitsespetsialistid ning kõik teised, kelle töös on vajalik isikuandmete töötlemine.

Eesmärk: Anda ülevaade põhilistest muudatustest, mis tulenevad EL-i isikuandmete kaitse määrusest ja vaadatakse üle, mis osas isikuandmete töötlemises muudatusi ei tule.

Käsitletavad teemad:
• Isikuandmete töötlemise põhimõtted
• Isikuandmete töötlemise läbipaistvus
• Andmesubjekti õigused
• „Õigus olla unustatud“
• Isikuandmete töötlemise lubatavus:
- kliendiandmete töötlemine
- andmesubjekti nõusolekul
- töötlemine nõusolekuta
• Lapse nõusolek
• Töötlemise erijuhtumid (ajakirjanduslikul eesmärgil, terviseandmete töötlemine, töösuhtes, ajaloo, statistika ja teaduse jaoks, avalikes huvides)
• Eriliiki isikuandmete töötlemisele esitatavad nõuded
• Siduvad kontsernisisesed eeskirjad
• Mõjuhinnang
• Andmekaitsespetsialist

Koolituse läbimisel osaleja:
- teab, millised on isikuandmete kaitset ja töötlemist reguleerivad õigusaktid;
- oskab kasutada isikuandmete kaitse norme praktikas õiguslike küsimuste ja probleemide lahendamiseks;
- on omandanud teadmise, kuidas vältida eraelu riivet või tagada sellise riive võimalikult väike kahju andmesubjektile.

Õppemaht: 6 akadeemilist tundi

Õppemeetodid: Auditoorne loeng, mis on seotud praktiliste näidetega, aruteludega. Praktilise poole pealt antakse ülevaade sellest, kuidas teha isikuandmete inventuuri ja mida silmas pidada mõjuhinnangut tehes.  

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend, kohvipaus.

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust nii eesti kui vene keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

PS! Juunika Koolitus OÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.