Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Mis muutus isikuandmete töötlemises alates 25.05.2018

10.07.2018
10:00 - 17:00
Tallinn, Peterburi tee 48 (hotell Susi)

Sihtgrupp: Juhid, andmekaitsespetsialistid ning kõik, kelle töös on vajalik isikuandmete töötlemine.

Koolituse eesmärk: Koolitusel antakse ülevaade põhilistest muudatustest, mis tulenevad EL-i isikuandmete kaitse määrusest ja vaadatakse üle, mis osas isikuandmete töötlemises muudatusi ei tule.

Koolitusel käsitletavad teemad: 

 • Isikuandmete töötlemise põhimõtted
 • Isikuandmete töötlemise läbipaistvus 
 • Andmesubjekti õigused
 • „Õigus olla unustatud“
 • Isikuandmete töötlemise lubatavus:
 • - kliendiandmete töötlemine
 • - andmesubjekti nõusolekul
 • - töötlemine nõusolekuta
 • Lapse nõusolek
 • Töötlemise erijuhtumid (ajakirjanduslikul eesmärgil, terviseandmete töötlemine, töösuhtes, ajaloo, statistika ja teaduse jaoks, avalikes huvides)
 • Eriliiki isikuandmete töötlemisele esitatavad nõuded
 • Siduvad kontsernisisesed eeskirjad
 • Mõjuhinnang
 • Andmekaitsespetsialist
Koolituse tulemusena osaleja teab, millised on isikuandmete kaitset ja töötlemist reguleerivad õigusaktid;
oskab kasutada isikuandmete kaitse norme praktikas õiguslike küsimuste ja probleemide lahendamiseks;
on omandanud teadmise, kuidas vältida eraelu riivet või tagada sellise riive võimalikult väike kahju andmesubjektile.

Koolituse kestvus: 8 akadeemilist tundi

Õppemeetodid: Auditoorne loeng, loeng seotakse praktiliste näidetega, aruteludega. Praktilise poole pealt antakse ülevaade sellest, kuidas teha isikuandmete inventuuri ja mida silmas pidada mõjuhinnangut tehes.  

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend, kohvipaus.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.