Meditsiinidokumentide tulemuslik haldamine

06.04.2017
10:00-15:30
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Lektor

Hille Oidema

On lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo erialal ja täiendanud end Marburgi Arhiivikoolis Saksamaal. 1993. aastast on olnud praktilisel dokumendihalduse ja arhiivitööl, algselt avalikes arhiivides – Eesti Riigiarhiivi Filiaalis ja Rahvusarhiivis ning hiljem Eesti esimeses ja suurimas eraarhiivis AS Arhiivikeskus. Hille aktiivne lektoritöö erinevatel dokumendi- ja arhiivihalduse kursustel algas 1998. aastast ning pea sama kaua on ta olnud dokumendi- ja arhiivihalduse lektor erinevates õppeasutustes (Viljandi Kultuuriakadeemia, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Majanduskool). Ta on osalenud bürootöötaja, sekretäri, dokumendihalduri ja arhivaari kutsestandardite väljatöötamisel. Hille on Eesti Arhivaaride Ühingu juhatuse liige ning arhiivitöö kutsete kutsekomisjoni liige. Lisaks osalenud erinevate meditsiiniasutuste digiarhiivide loomisel just paberarhiivide skaneerimise ja kirjeldamise küsimustes. Samuti aidanud elektroonilise registratuuri sisseseadmisel, et tagada dokumentide digitaalse säilitamise jätkusuutlik lahendus.
Sihtrühm: asjaajamise korralduse eest vastutavad isikud (juhatajad, sekretärid, administraatorid, assistendid, arhivaarid jt), kelle ülesandeks on dokumentide haldamine ja organisatsiooni arhiivi korrashoid

Eesmärk: Anda ülevaade meditsiinidokumentide loomisest, säilitamisest, asutuses samaaegselt ringluses olevate paber- ja digitaalsete dokumentide kooshaldusest, anda teadmisi ning praktilisi näiteid kaasaegse digiteerimise korraldamiseks.

Käsitletavad teemad:
1. Meditsiinidokumentide loomise ja säilitamise seadusandlikud alused.
2. Arhiivinduslike põhimõtete rakendamine meditsiiniarhiivide sisseseadmisel.
3. Paber- ja digitaalsete dokumentide kooshalduse põhimõtteid
4. Dokumentide loomine – kas paberil või digitaalselt?
5. Dokumentide arhiveerimine ja kirjeldamine meditsiiniarhiivis.
6. Paber- ja digitaalsete dokumentide kooshaldamise meetodid ja võtted.
7. Dokumentide/andmete turvalisusega seonduvaid probleeme.
8. Digiteerimise korraldamine ja selle mõjud digiarhiivi loomisele.
9. Digitaalse info lühi- ja pikaajaline säilitamine.

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.