Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Meditsiinidokumentide tulemuslik haldamine

06.04.2017
10:00-15:30
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Sihtrühm: asjaajamise korralduse eest vastutavad isikud (juhatajad, sekretärid, administraatorid, assistendid, arhivaarid jt), kelle ülesandeks on dokumentide haldamine ja organisatsiooni arhiivi korrashoid

Eesmärk: Anda ülevaade meditsiinidokumentide loomisest, säilitamisest, asutuses samaaegselt ringluses olevate paber- ja digitaalsete dokumentide kooshaldusest, anda teadmisi ning praktilisi näiteid kaasaegse digiteerimise korraldamiseks.

Käsitletavad teemad:
1. Meditsiinidokumentide loomise ja säilitamise seadusandlikud alused.
2. Arhiivinduslike põhimõtete rakendamine meditsiiniarhiivide sisseseadmisel.
3. Paber- ja digitaalsete dokumentide kooshalduse põhimõtteid
4. Dokumentide loomine – kas paberil või digitaalselt?
5. Dokumentide arhiveerimine ja kirjeldamine meditsiiniarhiivis.
6. Paber- ja digitaalsete dokumentide kooshaldamise meetodid ja võtted.
7. Dokumentide/andmete turvalisusega seonduvaid probleeme.
8. Digiteerimise korraldamine ja selle mõjud digiarhiivi loomisele.
9. Digitaalse info lühi- ja pikaajaline säilitamine.

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.