Kuidas hea teeninduse kaudu suurendada ettevõtte edukust?

01.01.2017
10:00 - 15:30
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Lektor

Jaanus Kangur

On juhtinud nii avaliku-, era-, kui kolmanda sektori asutusi ja organisatsioone. Tal on magistrikraad religiooni antropoloogias ning lisaks akadeemilisele haridusele on ta õppinud suhtlemistreeneriks. On avaldanud suhtlemise, konfliktide lahendamise ning koostöö teemal mitmeid artikleid ning teinud kaastööd kolmele raamatule. Viimased 13 aastat on tegutsenud koolitajana ning pidanud loenguid Kieli Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis ja Sisekaitseakadeemias. Tal on täiskasvanute koolitaja kutse 7. tase.
Sihtrühm: klienditeeninduses töötavad inimesed: teenindusjuhid, müügijuhid, -agendid, klienditeenindajad teeninduse erinevates valdkondades ning müüjad, kes soovivad oma professionaalsust tõsta

Eesmärk: Arendada teenindusalaseid oskusi. Treenida teenindussituatsioonideks vajalikke suhtlemisoskusi. Parandada võimekust lahendada ootamatuid olukordi

Koolitusel käsitletavad teemad:
- Kuidas luua ja hoida kontakti?
- Mida arvestada erinevate suhtluskanalite korral (e- kiri, telefon, vahetu suhtlus)?
- Millised on mõjule pääsemise peamised tegurid ning kuidas neid klienditeenindussituatsioonides kasutada?
- Kuidas mõista enda kliendi vajadusi?
- Milliseid mittesõnalisi vahendeid saab kasutada edukaks kliendikontaktiks?
- Kuidas kasutada sõnu nõnda, et klient oleks teenindusega alati rahul?
- Kuidas ennetada ja lahendada konflikte?
- Mida teha klientide kaebuste või negatiivse tagasisidega?
- Kuidas üllatada enda kliente?

Koolituse tulemusena:
- Paraneb üldine võimekus käituda efektiivselt erinevates teeninduslikes situatsioonides
- Areneb suutlikkus improviseerida erinevates, k.a konfliktsetes olukordades
- Arenevad suhtlemisoskused, mis aitavad teenindust tõsta uuele tasandile
 

Õppemaht: auditoorne loeng koos praktiliste ülesannete, situatsioonide lahendamisega 6 akadeemilist tundi

PS! Kui treeningul osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid, ootused jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne treeningut  aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate)

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.