Kuidas hea teeninduse kaudu suurendada ettevõtte edukust?

01.01.2017
10:00 - 15:30
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Sihtrühm: klienditeeninduses töötavad inimesed: teenindusjuhid, müügijuhid, -agendid, klienditeenindajad teeninduse erinevates valdkondades ning müüjad, kes soovivad oma professionaalsust tõsta

Eesmärk: Arendada teenindusalaseid oskusi. Treenida teenindussituatsioonideks vajalikke suhtlemisoskusi. Parandada võimekust lahendada ootamatuid olukordi

Koolitusel käsitletavad teemad:
- Kuidas luua ja hoida kontakti?
- Mida arvestada erinevate suhtluskanalite korral (e- kiri, telefon, vahetu suhtlus)?
- Millised on mõjule pääsemise peamised tegurid ning kuidas neid klienditeenindussituatsioonides kasutada?
- Kuidas mõista enda kliendi vajadusi?
- Milliseid mittesõnalisi vahendeid saab kasutada edukaks kliendikontaktiks?
- Kuidas kasutada sõnu nõnda, et klient oleks teenindusega alati rahul?
- Kuidas ennetada ja lahendada konflikte?
- Mida teha klientide kaebuste või negatiivse tagasisidega?
- Kuidas üllatada enda kliente?

Koolituse tulemusena:
- Paraneb üldine võimekus käituda efektiivselt erinevates teeninduslikes situatsioonides
- Areneb suutlikkus improviseerida erinevates, k.a konfliktsetes olukordades
- Arenevad suhtlemisoskused, mis aitavad teenindust tõsta uuele tasandile
 

Õppemaht: auditoorne loeng koos praktiliste ülesannete, situatsioonide lahendamisega 6 akadeemilist tundi

PS! Kui treeningul osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid, ootused jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne treeningut  aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate)

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.