Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Klienditeenindus hooldustöötajale

20.09.2018
10:00-16:00
Rapla,  Lasteaia 5 (Rapla Keskraamatukogu)

Koolituse eesmärgiks teadvustada osalejatele patsiendi vastuvõetamatu käitumise põhjuseid ning õpetada suhtlemistehnikaid erinevate olukordadega toimetulekuks.

Käsitletavad teemad:

- Patsiendi haiguskäitumise tagamaad (hirm, vältimine, õpitud abitus) ja sellega toimetulek;
- Käitumismuutuste algatamine ja toetamine hooldustöötaja töös ning sihtgrupi eripäradest lähtuvalt;
- Suhtlemist takistavate tegurite teadvustamine ja vältimine suhtlemisel patsiendiga;
- Patsiendi motiveerimise võimalused nende suurema iseseisvuse taastamiseks;
- Enesekehtestamine töös patsientidega: vajaduste ja soovide väärtustamine, alla surutuse ennetamine. Toimetulek manipulatsioonide ja verbaalse agressiivsusega;
- Konfliktide lahendamine raskete patsientide (viha, agressioon, isiksusehäire jne.) nende lähedaste ja kolleegidega. - - Osalejate juhtumipõhiste olukordade praktiline lahendamine;
- Lahendamatute konfliktidega toimetulek;
- Enesejuhtimine rasketes olukordades: toimetulek sisekonfliktide ning negatiivsete tunnete ja mõtetega, alla surutuse ja töömotivatsiooni langusega.

Koolituse tulemusena osaleja:
- Omab ülevaadet patsiendi haiguskäitumist mõjutavatest teguritest ja sellega kaasnevatest tagajärgedest;
- Teab hooldustöötaja rollist lähtuvalt võimalusi soovituslike käitumismuutuste algatamiseks;
- Teadvustab põhjalikumalt iseenda käitumismustreid, mis võivad tahtmatult tekitada patsiendis motivatsioonilangus ja vastupanu; oskab efektiivsemalt ennetada suhtlemistakistuste kasutamist patsiendi ja/või tema lähedastega suhtlemisel;
- Teab põhilisi kuulamistehnikaid ning suudab vähemalt ühte oma pädevuse piires rakendada.
- Mõistab selge eneseväljenduse põhimõtteid ning oskab kasutada lihtsamaid tehnikaid parema koostöö saavutamiseks patsiendi ja/või tema lähedastega.

Õppemaht:
 auditoorne loeng 7 akadeemilist tundi

Õppemeetodid: loeng, grupiarutelud, rollimängud, situatsioonianalüüsid.

Koolituse hind sisaldab:
 auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

Juunika Koolitus OÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.