Võta ühendust

Liitu uudiskirjaga

Email again:
        

Põnevad uudised, viimased trendid, kasulikud näpunäited ja vastused meie

klientide kõige põletavamatele küsimustele.
Iga nädal otse sinu postkasti.

JUUNIKA KOOLITUS OÜ krediidireiting

© Juunika Koolitus 1997-2017
Riia 35, Tartu
Telefon: 744 9600 
GSM: 5304 8424
koolitus@juunika.ee


Isikuandmed

01.01.2016

Kõiki punkte käsitletakse koos 25.05.2018 jõustuva andmekaitse üldmääruse sätetega.

1) Isikuandmed ja nende töötlemine töösuhetes
Eraelu
Isikuandmed
Isikuandmete töötlemine
Töötlemise põhimõtted ja eesmärgid
Delikaatsed isikuandmed
2) Isikuandmete töösuhetes töötlemise alused
Töölepingu seadusest tulenev töötaja isikuandmete töötlemise alus
Isikuandmeid töötlevatele isikutele esitatavad nõuded, sh isikuandmete töötleja kohustus tagada tema alluvuses isikuandmeid töötlevate isikute väljaõpe
3) Isikuandmete töötlemise lubatavus
Töötlemine töötaja nõusolekuta seaduse alusel töölepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks
Töötlemine töötaja nõusolekul, nõusoleku sisu ja vorm, nõusoleku tagasivõtmine
Töötaja teavitamine
Isikuandmete jäädvustamine
Isikuandmete edastamine ja avalikustamine
Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine enne töösuhte algust
4) Millist infot võib küsida töölesoovijalt
Avalikud ja mitteavalikud allikad
Taustauuringud
Karistusregistri andmed
Testimine
Isikuandmete säilitamine
5) Isikuandmete kogumine ja töötlemine töösuhte ajal
Töölepingu seadusest tulenevad poolte õigused andmeid küsida ja kohustused andmeid esitada
Töötaja terviseandmed, sh põhjendamine ja/või tõendamine TLS §§38 ja 42 juhtudel
E-kirjavahetus ja internetikasutus
Jälgimisseadmed (turvakaamerad, GPS-seadmed, telefonikõnede lindistused)
Isikuandmete säilitamine
6) Isikuandmete töötlemine ja säilitamine töösuhte lõppedes
Töölepingu seadusest tulenevad poolte õigused ja kohustused
Töötaja isikust tulenevatel põhjustel (perekondlikud kohustused või terviseseisund) töölepingu ülesütlemise põhjendamine ja/või tõendamine
Isikuandmete säilitamine
7) Isikuandmete kaitse ja teabe avalikustamine
8) Tööandja vastutus

6 akad h

Urmas Kukk on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Ta on Advokaadibüroo Mullari & Koch vandeadvokaat, samuti Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli külalislektor (privaatsusõigus ja isikuandmete kaitse). Enne Mullari & Kochi töötas Urmas advokaadibüroos Kraavi & Partnerid.
Aastatel 2003 - 2008 oli Urmas Kukk Andmekaitse Inspektsioonis peadirektor ning osales ka uue isikuandmete kaitse seaduse väljatöötamisel.


24/7 Veebiseminar - Isikuandmete töötlemine töösuhtes ja töötaja privaatsuse tagamine. K

28.022017Veebiseminar: Mida pidada silmas isikuandmete töötlemise lahenduste loomisel ja arendamisel tulenevalt 2018 jõustuvast isikuandmete kaitse määrusest

06.12.2016 Tallinna jaoks.