Võta ühendust

Liitu uudiskirjaga

Email again:
        

Põnevad uudised, viimased trendid, kasulikud näpunäited ja vastused meie

klientide kõige põletavamatele küsimustele.
Iga nädal otse sinu postkasti.

JUUNIKA KOOLITUS OÜ krediidireiting

© Juunika Koolitus 1997-2017
Riia 35, Tartu
Telefon: 744 9600 
GSM: 5304 8424
koolitus@juunika.ee


Enese juhtimine ajasSihtrühm: Alustavad ja tegutsevad väikeettevõtjad, müügijuhid, sekretärid, juhiabid, müügi- ja turundusassistendid ning kõik huvilised, kel soov tutvuda kaasaegse internetiturunduse võimalustega.

Eesmärk: Teadvustada ajakasutusoskusi ja õppida paremini korraldama ja tasakaalustama oma isiklikku ja töö elu.

Koolitusel käsitletavad teemad:

Isiklik efektiivsus ja enesejuhtimine.

Sisemised tegurid, mis takistavad efektiivse ajajuhtimise kasutusele võtmist.

Ümberlülitumise võime ühelt ülesandelt teisele - millest see sõltub. Vastuseis muutustele. Meie väärtused ja veendumused, kui meie edu soodustavad või takistavad tegurid. Väärtuste roll ajakasutuses.

Ajajuhtimise olemus ja põhieesmärgid.

Ajakorraldamise psühholoogilised mõjurid. Ajataju. Eesmärkide püstitamise ja prioriteetide määramise tähtsus.

Ajajuhtimise neli põlvkonda: nende puudused ja tugevused.

Mille poole ma oma (töö) elus püüdlen?

Erinevad ajaplaneerimise meetodid. Nende lühitutvustus. Nende eelised ja miinused. Järgmise päeva tööaja reaalne planeerimine koolituse ajal kolmanda ajajuhtimise põlvkonna teooria põhjal. Miks ajaplaneerimine annab efekti kõige suurema ajasurve olukorras ja kuidas aja planeerimine vähendab unustamist.

Kuidas seada prioriteete elus ja tööl.

Oma töö organiseerimine: kohtumised ja kohtumiste kokkuleppimine, meilide lugemine, neile vastamine, koosolekud jne.

Ajakulutajad. Kuhu kulub minu aeg tööl ja kuidas ma raiskan ise teiste aega.

Vahelesegamiste/töökatkestuste minimeerimise võimalused. Tegevuste edasi lükkamine.

Ajasäästjad

Delegeerimine (millal, kellele, kuidas), enesekehtestamine, “ei” ütlemine, tegevuste standardiseerimine ja konsolideerimine.

Ajataju: “ida” ja “lääne” aeg ning selle väljendumine igapäevaelus (alatised hilinejad versus täpsed inimesed). Tegevuste edasi lükkamine.


Koolituse tulemusena osaleja teab:
• kuidas teha koduleht otsimootoritele leitavaks;
• kuidas saavutada head positsiooni otsingutulemustes;
• teab milliseid fotosid internetis kasutada
• tunneb kaasaegseid turunduskanaleid;
 

Õppemaht:  Suhtluspõhine loeng koos arutelude ja praktiliste ülesannete lahendamisega kokku 8 akadeemilist tundi

PS! Koolitusele tulija võtab kaasa oma sülearvuti.

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend, kohvipaus.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.