Digitaalne arhiveerimine Webdesktopi ja Amphora näitel

01.01.2017
10:00-15:30
Tartu, Riia 181a  (Tartu Teaduspark, II korruse koolitusklass)

Eesmärk: Anda ülevaade dokumendihaldussüsteemide Webdesktop ja Amphora näitel paber- ja digitaalsete dokumentide kooshaldusest. Anda teadmisi ning praktilisi näiteid kaasaegse dokumendihaldusesüsteemi loomisest ja hübriidasjaajamise toimimisest. 

Sihtrühm: Asjaajamise korralduse eest vastutavad isikud (juhiabid, sekretärid, assistendid, arhivaarid jt), kelle ülesandeks on dokumentide haldamine ja organisatsiooni arhiivi korrashoid

Käsitletavad teemad:
1. Paber- ja digitaalsete dokumentide kooshalduse põhimõtteid
2. Dokumentide loomine – kas paberil või digitaalselt?
3. Digitaalne arhiveerimine – kas see on arhiivinduslikus mõttes midagi uut?
4. Digitaaldokumentide arhiveerimise põhimõtted
5. Arhiivivormingud ja failide konverteerimine
6. Säilitamise ajakava dokumendihaldussüsteemis
7. Säiliku moodustamine dokumendihaldussüsteemis, säiliku metaandmed
9. Hävitamine ja hävitamise dokumenteerimine dokumendihaldussüsteemis
10. Digitaalse info lühi- ja pikaajaline säilitamine.

Õppemaht: auditoorne loeng 6 akadeemilist tundi

PS! Kui koolitusel osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne koolitust aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate)

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend, kohvipaus.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.