Digitaalne arhiveerimine Webdesktopi ja Amphora näitel

01.06.2017
10:00-15:30
Tallinn, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)

Lektor

Hille Oidema

On lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo erialal ja täiendanud end Marburgi Arhiivikoolis Saksamaal. 1993. aastast on olnud praktilisel dokumendihalduse ja arhiivitööl, algselt avalikes arhiivides – Eesti Riigiarhiivi Filiaalis ja Rahvusarhiivis ning hiljem Eesti esimeses ja suurimas eraarhiivis AS Arhiivikeskus. Hille aktiivne lektoritöö erinevatel dokumendi- ja arhiivihalduse kursustel algas 1998. aastast ning pea sama kaua on ta olnud dokumendi- ja arhiivihalduse lektor erinevates õppeasutustes (Viljandi Kultuuriakadeemia, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Majanduskool). Ta on osalenud bürootöötaja, sekretäri, dokumendihalduri ja arhivaari kutsestandardite väljatöötamisel. Hille on Eesti Arhivaaride Ühingu juhatuse liige ning arhiivitöö kutsete kutsekomisjoni liige. Lisaks osalenud erinevate meditsiiniasutuste digiarhiivide loomisel just paberarhiivide skaneerimise ja kirjeldamise küsimustes. Samuti aidanud elektroonilise registratuuri sisseseadmisel, et tagada dokumentide digitaalse säilitamise jätkusuutlik lahendus.
Eesmärk: Anda ülevaade dokumendihaldussüsteemide Webdesktop ja Amphora näitel paber- ja digitaalsete dokumentide kooshaldusest. Anda teadmisi ning praktilisi näiteid kaasaegse dokumendihaldusesüsteemi loomisest ja hübriidasjaajamise toimimisest.

Sihtrühm: Asjaajamise korralduse eest vastutavad isikud (juhiabid, sekretärid, assistendid, arhivaarid jt), kelle ülesandeks on dokumentide haldamine ja organisatsiooni arhiivi korrashoid

Käsitletavad teemad:
1. Paber- ja digitaalsete dokumentide kooshalduse põhimõtteid
2. Dokumentide loomine – kas paberil või digitaalselt?
3. Digitaalne arhiveerimine – kas see on arhiivinduslikus mõttes midagi uut?
4. Digitaaldokumentide arhiveerimise põhimõtted
5. Arhiivivormingud ja failide konverteerimine
6. Säilitamise ajakava dokumendihaldussüsteemis
7. Säiliku moodustamine dokumendihaldussüsteemis, säiliku metaandmed
9. Hävitamine ja hävitamise dokumenteerimine dokumendihaldussüsteemis
10. Digitaalse info lühi- ja pikaajaline säilitamine.

Õppemaht: auditoorne loeng 6 akadeemilist tundi

PS! Kui koolitusel osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne koolitust aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate)

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend, kohvipaus.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.