Arenguvestluste töötuba edasijõudnutele

01.01.2016
10:00 - 17:00
Tallinn, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)

Lektor

Ülle Velt

omab pikaajalist (üle 15.a.) personalijuhtimise kogemust erinevates organisatsioonides - müügiorganisatsioonis (kindlustus) ja erineva suurusega ning valdkonnaga tootmisettevõtetes (AS Sangar, Lemeks Grupp). Ülle Velt on alates 2000.a. töötanud täiskasvanute koolitaja ja konsultandina, lõpetanud Self II Erakooli koolitaja-suhtlemistreeneri eriala (2003) ja omab suhtlemistreeneri kvalifikatsiooni. Ta on Äripäeva personalijuhtimise käsiraamatu arendava juhtimise peatüki kaasautor. Personalijuhina viib ta aastas läbi üle 300 tööintervjuu.
TÄHELEPANU! Ühest asutusest 2 ja enama osaleja korral on koolitustasu soodustus -5%

Sihtrühm: juhid, kes viivad arenguvestlusi läbi regulaarselt ja soovivad muuta arenguvestlusi veelgi tulemuslikemaks

Töötoa eesmärk on arendada juhtide oskusi ning tõsta motivatsiooni arenguvestluste/aastavestluste tulemuslikumaks läbiviimiseks.

Töötoas käsitletavad teemad:
• Vaatame üle arenguvestluse peamised eesmärgid ja seosed teiste juhtimistegevustega ning sõnastame arenguvestluse eesmärgid juhi ja meeskonna jaoks
• Õpime vestlusi paremini ette valmistama, ohjama ja juhtima ning käsitlema vestlusel erinevaid sh keerukamaid teemasid
• Õpime paremini märkama partneri vastupanu ja sellega toime tulema, enda ja partneri tundeid teadvustama ja juhtima vestluse ajal
• Keskendume töötaja personaalsele arenguplaanile - kuidas läbi rääkida/kokku leppida koos töötajaga arenguvisioon, arengueesmärgid, prioriteedid ja fookused, mis on sisulised ja inimesele olulised. Kuidas kokku leppida tegevus- ja tulemusmõõdikuid.
• Arengu õnnestumise eeldus on usaldussuhe juhiga, kuidas selleni jõuda või seda parendada
• Õpime, kuidas kasutada erinevaid tehnikaid vestluse käigu suunamiseks ja kuidas hoiduda tüüpilistest vigadest/ohtudest vestluste läbiviimisel.

Töötoa tulemusena:
• on osalejad üle vaadanud arenguvestluse peamised eesmärgid ja seosed teiste juhtimistegevustega;
• seavad arenguvestlusele realistlikud ootused , oskavad analüüsida omavahelist usaldussuhet ja suunata suhte arengut
• mõistavad täpsemalt tegevus- ja tulemusmõõdikute mõju töötaja motivatsioonile ning on motiveeritud vestlusi läbi viima;
• oskavad kasutada praktiliselt erinevaid tehnikaid arenguvestluste läbiviimisel probleemsemate töötajatega
• omavad ülevaadet tüüpilistest vigadest/ohtudest vestluste läbiviimisel.

Õppemeetodid: Enne töötoa toimumist saavad osalejad eelülesande, mis koosneb materjaliga tutvumisest (soovituslik eellugemine) ning personaalsest enesehinnangu küsimustikust. Töötoas tehakse praktilisi harjutusi, integreeritakse osalejate kogemusi grupitööde ja ajurünnakute kaudu, saadakse põhjalikud koolitusmaterjalid ja eneseanalüüsi vormid.

Õppemaht: 8 akad tundi

Koolitusgrupi suurus: 14 osalejat

PS! Kui koolitusel osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid, ootused jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne koolitust aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate)

PS! Koolituse hind ei sisalda lõunasööki.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.