Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Arenguvestluste läbiviimise koolitus

01.01.2017
10:00 - 17:00
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Sihtrühm: juhid, kes viivad arenguvestlust läbi esmakordselt või kelle arenguvestluste pidamise kogemus on vähene 

Koolituse eesmärk on arendada juhtide oskusi arenguvestluste/aastavestluste läbiviimiseks  ning oma meeskonna arendamiseks ja sihipärasemaks juhtimiseks. 

Käsitletavad teemad: 
1) Sissejuhatus
2) Arenguvestluse läbiviimine
- Töötajate arengu planeerimine, arenguvestluste roll
- Arenguvestluste kasu erinevatele osapooltele - juhile, alluvale, ettevõttele
- Arenguvestluste ülesehitus, ettevalmistamine ja läbiviimise põhimõtted
3) Arenguvestluse läbiviimine, toimetulek keeruliste olukordadega
- Erinevate harjutuste abil arenguvestluse erinevate etappide läbimängimine
- Kontakti loomine, usalduse kujundamine ja töötaja motiveerimine vestluse algul
- Küsitlemine ja aktiivne kuulamine vestluse juhtimiseks, informatsiooni saamiseks
4) Eesmärkide püstitamine, arendava tagasiside andmine
- Töötaja töö tulemuslikkusest rääkimine ja selle hindamine
- Probleemidest rääkimine, kokkulepete sõlmimine edaspidiseks
- Töötaja tunnustamine ja vastastikune tagasiside andmine
5) Töötaja tööalase arengu eesmärgistamine ja kokkulepete sõlmimine
- Kuidas töötajaga tema arengust rääkida
- Töötaja tööalase arengu (tööülesannetest tulenev) ja isikliku arengu eesmärgistamine
- Arenguvajaduste sõnastamine, erinevate arendustegevuste leidmine
- Koolitusvajaduste määratlemine
- Kokkulepete ja kokkuvõtete tegemine arenguvestlusel

Koolituse tulemusena:
- tõuseb osalejate teadlikkus arenguvestluste kui juhtimisvahendi võimalustest ja vajalikkusest,
- osalejad oskavad vestlusi eesmärgistada, ette valmistada, vestluse käiku suunata ning tulemusi analüüsida,
- oskavad kasutada erinevaid suhtlemisoskustel põhinevaid tehnikaid, et arenguvestlusi edukalt läbi viia sh töötajaga probleemidest rääkida, tagasisidet anda ning arengut eesmärgistada.

Õppemeetodid: lühiloengud, grupiarutelud ja ajurünnakud, baasiliste suhtlemisoskuste harjutamine erinevate harjutuste abil, arenguvestluse erinevate etappide läbiviimise harjutamine. 

Õppemaht: 8 akad tundi

Koolitusgrupi suurus: kuni 18 osalejat

PS! Kui koolitusel osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid, ootused jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne koolitust aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate)

PS! Koolituse hind ei sisalda lõunasööki.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.