Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Ametnike suhtlus meediaga

01.01.2017
10:00 - 15:30
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Ees seisavad uute omavalitsuste moodustamine ja nende volikogude valimised! Kandideerijad ja nende meeskondade liikmed peavad valmis olema arvukateks intervjuudeks meedias (raadio, televisioon, kirjutav meedia) ja kohtumisteks tavainimeste ees (avalik esinemine).

Tänane meedia on olemuselt muutunud „klikimeediaks“, st. ajakirjanduseetika ei toimi nii eetiliselt nagu see oli mõnikümmend aastat tagasi (st. mida rohkem „klikke“, seda rohkem kasumit).  

Käesolev koolitus käsitleb tänase meediaga suhtlemise ABC-d ja oma sõnumiga auditooriumi ees
esinemist. Koolitusel saab nõu oma avaliku esinemise oskuste lihvimiseks. Edu saadab edaspidi neid, kes koolitusel saadud nõuandeid edasi arendavad.

Sihtrühm: Kohalike omavalitsuste ja teiste avaliku sektori asutuste ametnikud ja kõik huvilised

Käsitletavad teemad:
1. Ajakirjanduse vormid: pressiteade, uudis, intervjuu
2. Ajakirjanduse suhtlustasandid. Ajakirjanduseetika.
3. Kümme käsku intervjueeritavale.
4. Täpne algus!
5. Intervjueeritava suhtlusmärgid kohtumisel ajakirjanikuga ja avalikkusega.
6. Hirmud. Esinemispinge leevendamine.
7. Intervjuude ja pressikonverentsi imitatsioon.  

Koolitataval on võimalik teha praktikas läbi intervjueeritava rollimäng või osaleda improviseeritud pressikonverentsil.

Õppemaht: 6 akadeemilist tundi

Õppeväljund: Koolituse tulemusena suurenevad osaleja teadmised ja enesekindlus meediaga suhtlemisel ja ta on ka edaspidi motiveeritud suhtlema meediaga, et edastada avalikkusele oma sõnumit kõige mõjuvamal moel.


Õppemeetodid: Loeng, rollimängud, intervjuu ja pressikonverentsi imitatsioon

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

PS! Kui koolitusel osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne koolitust aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate)

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.