Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Ametnike suhtlus meediaga

01.01.2017
10:00 - 15:30
Tallinn, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)

Sihtrühm: Kohalike omavalitsuste ja teiste avaliku sektori asutuste ametnikud ja kõik huvilised

Eesmärk: Õppida suhtlema meediaga ja selle kaudu edukalt edastama nii enda kui oma institutsiooni sõnumit avalikkusele.

Käsitletavad teemad:
1. Ajakirjanduse erinevad funktsioonid ja vormid: pressiteade, uudis, intervjuu, reportaaž. Võimalused enda „nähtavaks“ tegemiseks? Ettevalmistus esinemiseks.
2. Ajas piiratud ja piiramata intervjuu. Kümme käsku intervjueeritavale.
3. Suhtlemine ajakirjanikuga: suhtlustasandid, ajakirjaniku ja allika erinevad arusaamad kommunikatsioonist. Kuidas seista vastu negatiivsetele rünnakutele. Hea tava ja ajakirjanduseetika.
4. Kirjutav press, raadio, televisioon (sarnasused ja erinevused). Intervjueeritava ja ajakirjaniku individuaalsed suhtlusmärgid (kõne-, hääle-, keha- ja näomärgid).
5. Hirmud. Esinemispinge (mikrofon, telekaamera) leevendamine.
6. Head ja halvad meediasuhtluse kogemused.
7. Pressikonverentsi imitatsioon.
Koolitataval on võimalik teha praktikas läbi intervjueeritava rollimäng või osaleda improviseeritud pressikonverentsil.

Õppemaht: 6 akadeemilist tundi

Õppeväljund: Koolituse tulemusena suurenevad osaleja teadmised ja enesekindlus meediaga suhtlemisel ja ta on ka edaspidi motiveeritud suhtlema meediaga, et edastada avalikkusele oma sõnumit kõige mõjuvamal moel.


Õppemeetodid: Loeng, rollimängud, pressikonverentsi imitatsioon.  

PS! Kui koolitusel osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne koolitust aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate) 

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.