E-KOOLITUS (reaalajas): Troppija koolitus

25.05.2020
10.00 - 17.00
E-ÕPE

99 €+km

Mehis Jaagura

Pikaajaliste kogemustega tõsteseadmete ja töökeskkonna spetsialist.
Koolituse ja selle lõpus teadmiste kontrolli edukal läbimisel väljastatav dokument : kraanakäitleja ja troppija tunnistus ja pildiga plastikkaart. Osalejatele väljastatakse Eestis kehtiv tunnistus. Koolitusele registreerunule saadame paar päeva enne koolituse toimumisaega e-postiga juhised, kuidas e-koolitusest saab osa võtta. Koolitusel osalemiseks on vajalik arvuti või nutitelefon ja korralik Internetiühendus. Soovitav on kasutada ka mikrofoni, sel juhul on võimalik koolituse toimumise ajal koolitajalt küsida küsimusi suuliselt. Mikrofoni puudusel saab küsida küsimusi kirjalikult.

Sihtrühm: Koolitus on vajalik kraanakäitajale, kes töötab sildkraanal, või kellel on vajadus kasutada kraanat oma põhitöö kõrvalt.

Eesmärk: Koolituse läbinud isikul on teadmised õigustest, kohustustest ja vastutusest, mis kaasnevad kraanakäitaja ametiga.

Käsitletavad teemad:
- Kraanade ehitus ja nende tüübid;
- Alusteede ehitus,tüübid ja nõuded;
- Kraanaga tööde teostamise kord;
- Isikukaitsevahendid ja nende kasutamine;
- Tõstetrossid, -ketid, -lindid, -vööd;
- Tropietiketid;
- Troppide praakimise kord;
- Enamlevinud vigastused troppidel;
- Tropikonksud, kraana tõstekonksud, tõsterõngad;
- Kousid, seeklid, trossilukud, tõstesilmad;
- Kaubaaluste tõstekahvlid;
- Mitmeharulised kett-tropid, kett-troppide tähistusetiketid;
- Haaratsid, tõsteklambrid;
- Traaversid, tõsteraamid, tõstekastid;
- Troppide sidumine ja haakimine;
- Esmaabi osutamine;
- Tropiharude kaldenurga mõju tropi kandevõimele;
- Koorma raskuskeskme määramine;
- Tööterritooriumi ja töövahendite tööeelne kontroll;
- Troppimistööde käigus enamlevinud tööõnnetused ja nende ärahoidmine;
- Tegutsemine tööõnnetuse korral;
- Tegutsemine tulekahju korral;
- Kasutusjuhendid;
- Instrueerimine;
- Vastutus

Koolituse läbimisel osaleja:
- oskab teisaldada oma töökeskkonnas raskusi ohutult
- järgib alati ohutusnõudeid, troppide kasutamise juhendeid, isikukaitsevahendeid
- tunneb märgistusi ja oskab neid praktikas kasutada vastavalt eeskirjadele
- teadmised õigustest, kohustustest ja vastutusest, mis kaasnevad kraanakäitaja ametiga.


Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Peale koolitust toimub suuline eksam. Edukalt läbitud eksam annab aluse väljastada kraanakäitleja ja troppija tunnistuse ja pildiga plastikkaardi.
Osalejatele väljastatakse Eestis kehtiv tunnistus.

Õppemaht: loeng 8 akadeemilist tundi.

Koolituse hind sisaldab: reaalajas interaktiivne teooriakoolitus üle Interneti, elektroonilised õppematerjalid ja tunnistus

PS! Soovitame antud koolitust tellida ka asutusesisese koolitusena. Korraldame koolitust nii eesti kui vene keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.