Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Troppija ja maastjuhitava alla ja üle 5-tonnise sild-, pukk-, konsoolkraana juhi koolitus

17.02.2021
10.00 - 17.00
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

99€ / 115€+km
Lektor

Mehis Jaagura

Pikaajaliste kogemustega tõsteseadmete ja töökeskkonna spetsialist.
Osavõtutasu:
 • troppija ja maastjuhitava ALLA 5-tonnise sild-, pukk-, konsoolkraana juhi koolitus - 99€ + km
 • troppija ja maastjuhitava ALLA ja ÜLE 5-tonnise sild-, pukk-, konsoolkraana juhi koolitus - 115€ + km

Sihtrühm:
Koolitus on vajalik kraanakäitajale, kes töötab sildkraanal või kellel on vajadus kasutada kraanat oma põhitöö kõrvalt.

Eesmärk: Koolituse läbinud isikul on teadmised õigustest, kohustustest ja vastutusest, mis kaasnevad kraanakäitaja ametiga.

Käsitletavad teemad:
 • Kraanade ehitus ja nende tüübid;
 • Alusteede ehitus,tüübid ja nõuded;
 • Kraanaga tööde teostamise kord;
 • Isikukaitsevahendid ja nende kasutamine;
 • Tõstetrossid, -ketid, -lindid, -vööd;
 • Tropietiketid;
 • Troppide praakimise kord;
 • Enamlevinud vigastused troppidel;
 • Tropikonksud, kraana tõstekonksud, tõsterõngad;
 • Kousid, seeklid, trossilukud, tõstesilmad;
 • Kaubaaluste tõstekahvlid;
 • Mitmeharulised kett-tropid, kett-troppide tähistusetiketid;
 • Haaratsid, tõsteklambrid;
 • Traaversid, tõsteraamid, tõstekastid;
 • Troppide sidumine ja haakimine;
 • Esmaabi osutamine;
 • Tropiharude kaldenurga mõju tropi kandevõimele;
 • Koorma raskuskeskme määramine;
 • Tööterritooriumi ja töövahendite tööeelne kontroll;
 • Troppimistööde käigus enamlevinud tööõnnetused ja nende ärahoidmine;
 • Tegutsemine tööõnnetuse korral;
 • Tegutsemine tulekahju korral;
 • Kasutusjuhendid;
 • Instrueerimine;
 • Vastutus
Koolituse läbimisel osaleja:
 • oskab teisaldada oma töökeskkonnas raskusi ohutult
 • järgib alati ohutusnõudeid, troppide kasutamise juhendeid, isikukaitsevahendeid
 • tunneb märgistusi ja oskab neid praktikas kasutada vastavalt eeskirjadele
 • teadmised õigustest, kohustustest ja vastutusest, mis kaasnevad kraanakäitaja ametiga.
Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Peale koolitust toimub suuline eksam. Edukalt läbitud eksam annab aluse väljastada kraanakäitleja ja troppija tunnistuse ja pildiga plastikkaardi. Osalejatele väljastatakse Eestis kehtiv tunnistus.

Õppemaht: auditoorne loeng 8 akadeemilist tundi

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, plastikkaart, kohvipaus

Õppekava rühm: Transporditeenused


PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust nii eesti ja vene keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.