Võta ühendust

Liitu uudiskirjaga

Email again:
        

Põnevad uudised, viimased trendid, kasulikud näpunäited ja vastused meie

klientide kõige põletavamatele küsimustele.
Iga nädal otse sinu postkasti.
JUUNIKA KOOLITUS OÜ krediidireiting

© Juunika Koolitus 1997-2017
Riia 35, Tartu
Telefon: 744 9600 
GSM: 5304 8424
koolitus@juunika.ee


Tööandja ja töötaja vastastikused rahalised kohustused

01.01.2016
10:00 - 17:00
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

129 €+km
Lektor

Merike Kalda

...on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning on töötanud töövaidluskomisjoni juhatajana 17 aastat, mistõttu omab pikaajalist kogemust tööõiguse valdkonnas ja on hästi kursis kohtupraktikaga. Alates 1997. aastast on tegutsenud täiskasvanute koolitajana Lõuna-Eestis, koolitades tööandjaid, töötajaid, töötuid ja tööotsijaid. Merike Kalda valiti 2007. aastal Võrumaa koolitajaks. Koolitatute tagasisides on teda hinnatud valdavalt maksimaalse hindega.
TÄHELEPANU! Koolitus lükkub edasi! Huvi korral jääme ootama Teie kirja, et saaksime Teile teatada uue toimumisaja.

Sihtrühm
: Juhid ning kõik personalitöö ja -arvestusega kokkupuutuvad töötajad ja kõik teised antud teemast huvitatud

Eesmärk: Antakse ülevaade olulisematest tööandja ja töötaja vastastikustest rahalistest kohustustest, mis on seotud töötasuga, töökohustustega, töösuhte lõpetamisega. Selgitatakse õigusaktide nõudeid ja vaadatakse töö- ja kohtupraktikas toimuvat, arutletakse võimalike probleemide ja erinevate lähenemiste sobivuse üle. Samuti saavad osalejad lahendada mitmeid teemasse puutuvaid ülesandeid.

Käsitletavad teemad:
1. Tööandja rahalised kohustused
- Töötasu liigid, maksmise kord
- Töötasu maksmise kohustus
- Tööandja õigus vähendada töötasu majanduslikel põhjustel
- Keskmise töötasu maksmise kohustus ja arvutamise kord
- Töökohustuste täitmisega seotud kulud: töölähetus, koolituskulud jne
- Puhkusetasud: põhipuhkus, õppepuhkus, lapsepuhkus
- Hüvitiste maksmise kohustus: haigushüvitis, ülesütlemise hüvitis jne

2. Töötaja rahalised kohustused
- Töökohustuste rikkumisega tekitatud kahju
- Tööle mitteilmumisel
- Kokkulepete rikkumise eest leppetrahvi määramine
- Ülesütlemisega kaasnevad kohustused

3. Töölepingu poolte vastastikuste nõuete tasaarvestamine

4. Kohtupraktika eeltoodud küsimustes

Õppemaht: auditoorne loeng 8 akadeemilist tundi

PS! Kui koolitusel osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne koolitust aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate)