Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!
Email again:
 


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Küttesüsteemid, ventilatsioon, jahutus ja nende energiatõhususLektor

Teet Tark

On TTÜ mittekoosseisuline lektor, tehnikamagister, volitatud KVJ insener (tase 8) ja volitatud energiatõhususe spetsialist (tase 8)
Sihtrühm: Töökeskkonnavolinikud, - spetsialistid, -nõukogu liikmed, keskastme juhid, tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma asutuses või ettevõttes, üksuses

Käsitletavad teemad:
 1. koolituspäev (09.10.2020, kell 10 - 14.30) - Küttesüsteemid ja nende energiatõhusus
  • Küte ja sisekliima
  • Millest sõltub kütte võimsus ja energiakasutus
  • Tänapäevased küttesüsteemid
  • Õhkküte
  • Radiaatorküte
  • Kiirgusküte
  • Soojuspumbad ja nende efektiivsus
  • Energiavaiad
  • Taastuvenergia kasutamine kütteks
  • Jahutusseadmete kasutamine kütteks
  • Küttesüsteemide automaatika ja seadistamine. Enam levinud vead
  • Kütte mõju energiatõhususarvule ja liginullenergia hoone miinimumnõuete täitmisele
  • Soovitused

 2. koolituspäev (16.10.2020, kell 10 - 14.30) - Ventilatsioon ja selle energiatõhusus
  • Ventilatsioon ja sisekliima
  • Loomulik ja mehaaniline ventilatsioon
  • Õhujaotus ruumis ja selle efektiivsus
  • Millest sõltub ventilatsiooni soojusvõimsus ja -energiakasutus. Soojustagastus
  • Millest sõltub ventilatsiooni elektrivõimsus ja -energiakasutus. SFP
  • Tänapäevased ventilatsioonisüsteemid
  • Nõudluspõhine ventilatsioon (nn VAV)
  • Ventilatsioonisüsteemide automaatika ja seadistamine. Enam levinud vead
  • Ventilatsiooni mõju energiatõhususarvule ja liginullenergia hoone miinimumnõuete täitmisele
  • Soovitused

 3. koolituspäev (04.11.2020, kell 10 - 14.30) - Jahutus ja selle energiatõhusus
  • Jahutus ja sisekliima
  • Ilmne- ja varjatudsoojus
  • Millest sõltub jahutuse neto võimsus ja -energiakasutus.
  • Millest sõltub jahutuse primaarenergia võimsus ja -energiakasutus.
  • Tänapäevased jahutussüsteemid
  • Passiiv- ja aktiivjahutuspalkide tööpõhimõtted ning kasutuse iseärasused
  • Vabajahutus
  • Passiivjahutus
  • Kaugjahutus
  • Energiavaiad
  • Fancoilide valiku põhimõtted
  • Jahutussüsteemide automaatika ja seadistamine. Enam levinud vead
  • Jahutuse mõju energiatõhususarvule ja liginullenergia hoone miinimumnõuete täitmisele
  • Soovitused
Koolituse läbimisel osaleja:
1) tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;
2) koostab ettevõtte töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava, riskianalüüsi;
3) teab töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida.

Koolituse maht: auditoorne loeng 8 akadeemilist tundi

Koolituse ja selle lõpus teadmiste kontrolli edukal läbimisel väljastatav dokument: tunnistus.

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.
PS! Koolituse hind ei sisalda lõunasööki.

Õppekava rühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust nii eesti kui vene keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.