Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

E-KOOLITUS (reaalajas): Küttesüsteemid, ventilatsioon, jahutus ja nende energiatõhusus

12.04.2021, 20.04.2021, 29.04.2021
10.00 - 14.30
E-ÕPE

390€+km
Lektor

Teet Tark

On TTÜ mittekoosseisuline lektor, tehnikamagister, volitatud kütte, ventilatsiooni ja jahutuse insener (tase 8) ja volitatud energiatõhususe spetsialist (tase 8), ASHRAE (Ameerika kütte ja ventiatsiooni inseneeride liit) liige
Koolitusele registreerunule saadame paar päeva enne koolituse toimumist e-postiga juhised, kuidas e-koolitusest ja praktikapäevast saab osa võtta. Koolitusel osalemiseks on vajalik arvuti või nutitelefon ja korralik Internetiühendus. Soovitatav on kasutada ka mikrofoni, sel juhul on võimalik koolituse toimumise ajal koolitajalt küsida küsimusi suuliselt. Mikrofoni puudusel saab küsida küsimusi kirjalikult.

3 koolituspäeva hind kokku on 390 eur + km.
Koolituspäevadel saab osaleda ka ühe päeva kaupa. Sellisel juhul on ühe koolituspäeva hind 159 eur + km.
Registreerumisel andke teada, millis(t)el koolituspäeva(de)l osalete.

Sihtrühm:
projekteerijad, omanikujärelvalve teostajad, ehitajad, kinnisvaraarendajad, energiaaudiitorid, KOV-de esindajad jt

Eesmärk:
Anda teadmisi tänapäevastest kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemidest, nende sobilikkusest sõltuvalt hoone kasutusotstarbest, mõjust energiatõhususele ja energiakuludele.

Käsitletavad teemad:
 1. koolituspäev (12.04.2021, kell 10 - 14.30) - Küttesüsteemid ja nende energiatõhusus
  • Küte ja sisekliima
  • Millest sõltub kütte võimsus ja energiakasutus
  • Tänapäevased küttesüsteemid
  • Õhkküte
  • Radiaatorküte
  • Kiirgusküte
  • Soojuspumbad ja nende efektiivsus
  • Energiavaiad
  • Taastuvenergia kasutamine kütteks
  • Jahutusseadmete kasutamine kütteks
  • Küttesüsteemide automaatika ja seadistamine. Enam levinud vead
  • Kütte mõju energiatõhususarvule ja liginullenergia hoone miinimumnõuete täitmisele
  • Aktuaalsete arvutusmeetodite sisu selgitamine
  • Soovitused

 2. koolituspäev (20.04.2021, kell 10 - 14.30) - Ventilatsioon ja selle energiatõhusus
  • Ventilatsioon ja sisekliima
  • Loomulik ja mehaaniline ventilatsioon
  • Õhujaotus ruumis ja selle efektiivsus
  • Millest sõltub ventilatsiooni soojusvõimsus ja -energiakasutus. Soojustagastus
  • Millest sõltub ventilatsiooni elektrivõimsus ja -energiakasutus. SFP
  • Tänapäevased ventilatsioonisüsteemid
  • Nõudluspõhine ventilatsioon (nn VAV)
  • Ventilatsioonisüsteemide automaatika ja seadistamine. Enam levinud vead
  • Ventilatsiooni mõju energiatõhususarvule ja liginullenergia hoone miinimumnõuete täitmisele
  • Aktuaalsete arvutusmeetodite sisu selgitamine
  • Soovitused

 3. koolituspäev (29.04.2021, kell 10 - 14.30) - Jahutus ja selle energiatõhusus
  • Jahutus ja sisekliima
  • Ilmne- ja varjatud soojus
  • Millest sõltub jahutuse neto võimsus ja -energiakasutus.
  • Millest sõltub jahutuse primaarenergia võimsus ja -energiakasutus.
  • Tänapäevased jahutussüsteemid
  • Passiiv- ja aktiivjahutuspalkide tööpõhimõtted ning kasutuse iseärasused
  • Vabajahutus
  • Passiivjahutus
  • Kaugjahutus
  • Energiavaiad
  • Fancoilide valiku põhimõtted
  • Jahutussüsteemide automaatika ja seadistamine. Enam levinud vead
  • Jahutuse mõju energiatõhususarvule ja liginullenergia hoone miinimumnõuete täitmisele
  • Aktuaalsete arvutusmeetodite sisu selgitamine
  • Soovitused
Koolituse läbimisel osaleja:
- teab liginullenergiahoonete kavandamise põhimõtteid ja kuidas mõjutab seda küttesüsteem 
- teab ventilatsiooni lahenduste mõju energiatõhususarvule
- oskab valida energia tõhusat ventilatsiooni liginullenergia hoone miinimumnõuete täitmiseks
- oskab vältida vigu energiatõhusa hoone projekteerimisel

Koolituse maht: auditoorne või online loeng 15 akadeemilist tundi

Koolituse ja selle lõpus teadmiste kontrolli edukal läbimisel väljastatav dokument: tunnistus.

Koolituse hind sisaldab: auditoorne või online koolitus, elektroonilised õppematerjalid, elektrooniline tunnistus, 5 TP (EEL-i poolt) koolituspäeva kohta.
PS! Koolituse hind ei sisalda lõunasööki.
PS! Koolitusel on võimalik osaleda ka üle veebi Zoomi keskkonnas. Registreerumisel andke teada, kas eelistate klassikoolitust või e-õpet.

Õppekava rühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

PS! Antud koolitust (ka üksikute päevade kaupa) on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust nii eesti kui vene keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.