Käsitletavad teemad

  • Lapse koolivalmidus - mis see tähendab ja mida lapsevanem saab selleks teha?
  • Koolivalmidus ei tähenda head lugemis-, arvutamis- ja keeleoskust – vaadelda tuleb lapse kompleksset valmidust: psühhofüsioloogilist, intellektuaalset ja sotsiaalset valmidust.
  • Koolivalmidus on alati kahepoolne: lapse oskusi ja valmidust aitab kujundada lapsevanem tegelikult juba sünnist alates. Kuidas lapsevanem saab last abistada, et kooliga kohanemine oleks kergem?
  • Mida kooliminev laps võiks osata?
  • Mida koolimineva lapse vanem võiks osata?

Komplekteerime Teie jaoks sobiva sisuga programmi ja ajakava. Koolitus Teile sobivas asukohas või interaktiivse videokoolitusena.

Tagasiside