Sügisel 2020 sai alguse järgnev Keelekohvikute metoodika koolituste sari. Esimene koolitus antud projekti raames toimus 02.10-03.10.2020 Hindreku talus Järvamaal. Koolituste tellijaks on Integratsiooni Sihtasutus ning koolitusi korraldab Juunika Koolitus. Koolitusprogrammi tulemusel kasvab ühtse metoodika alusel keelekohvikute läbiviijate arv, tagatakse läbiviijate metoodiline ettevalmistus, tõstetakse nende motivatsiooni ja seotakse läbiviijad omavahelisse võrgustikku.

Teisel koolitusel jätkame keelekohviku kohtumiste meetodite katsetamist ja läbitegemist. Teeme keelekohviku formaadi algusest lõpuni läbi ning reflekteerime kogetut. Lisaks metoodikavihiku töövõtetele tutvustab koolitaja ka teisi täiskasvanutele sobivaid meeskonnatöö ja liikuma kutsuvaid võtteid. Osalejad saavad jagada oma kogemusi. Jätkame täiskasvanute juhendamist toetavate teemade suhtluspõhiseid miniloenguid, mis arendavad ka nõustajaid kui ennastjuhtivaid õppijaid.

Teine koolitus toimub 7.-8.05.2021, 19.05.2021 ja 21.05.2021 veebi teel Zoom vahendusel. Muudatused on tehtud seoses riikliku olukorraga.

Eesmärk

Keelekohvikute metoodika ja kavade tutvustamine, mille tulemusena tekib keelekohviku läbiviijatel ühine arusaam keelekohviku läbiviimisest. Koolitusprogramm pakub nii teoreetilisi teadmisi kui ka võimalust ennast proovile panna (treening, praktika) erinevate olukordade lahendamises. Lisaks aitavad koolitused tõsta ja hoida keelekohvikute läbiviijate motivatsiooni ning arengut.

Käsitletavad teemad

 • Esimene koolituspäev 07.05.2021 15.30-18.40
 • Tagasivaade eesmärgistamisele ja õpitakistuste ületamisele. Tähelepanekute jagamine. Ajurünnaku tööriist Jamboard. Õppemeetodid pärisesemetega (minu tavaline eriline kohvikruus; ese, mis sümboliseerib õnne). Multiintelligentside teooria.

 • Teine koolituspäev 08.05.2021 9.00-12.10
 • Keelekohvik emotsioonide teemal. Skaleerimisharjutus, küsimuste ralli, visualiseerimisharjutused. Motivatsioon, selle hoidmine. Enesearenguharjutus „Kuidas jõuan soovitud eesmärgini?“

 • Iseseisev õpe (kodutöö). Oma õpetamisfilosoofia tutvustuse ettevalmistus.
 • Kolmas koolituspäev 19.05.2021 16.15-18.40
 • Demode esitamine, vaatamine, arutelu.

 • Neljas koolituspäev 21.05.201 15.30-18.40
 • Üldpädevuste arendamine keelekohvikus. Tervise teemal keelekohviku formaadi läbikatsetamine ja analüüs. Kokkuvõtted.

  Kolmas koolitus on planeeritud toimuma augustis 2021 kuid täpsema toimumisaja lepime kokku teisel koolitusel osalejatele sobivuse põhjal.

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Koostab oma keelekohviku kohtumiste töökavad ning kasutab täiskasvanutele sobivaid aktiivõppe meetodeid
 • Eesmärgistab oma õppetegevused ning viib need koolitusperioodi ajal lõpule
 • Märkab erivajadustega täiskasvanud õppijaid ning oskab õppimist individualiseerida
 • Arvestab õpitegevuste korraldamisel eri õpistiilidega
 • Loob keelekohvikus toetava sotsiaalse ja füüsilise keskkonna

Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav projekt nr 20142020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“ tegevuse 5.1 „Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine“ alategevus 5.1.1 „Nõustamis- ja infosüsteemi arendamine ja elluviimine“, riigihange viitenumber 222576.

Sisekoolitus
Koolitajad: Kaire Viil
Tõend

Koolituse järgselt väljastame elektroonse tõendi.

Koolituse kestus

16 ak t

Info osalejale

Koolitust administreerib Reelika Lodjak.  
projektijuht
reelika.lodjak@juunika.ee
+372 5915 1205
Juunika Koolitus OÜ
juunika.ee

Tagasiside