Sügisel 2020 sai alguse järgnev Keelekohvikute metoodika koolituste sari. Esimene koolitus antud projekti raames toimus 02.10-03.10.2020 Hindreku talus Järvamaal. Teine koolitus toimus 7.-8.05.2021, 19.05.2021 ja 21.05.2021 veebi teel Zoom vahendusel seoses riikliku olukorraga. Koolituste tellijaks on Integratsiooni Sihtasutus ning koolitusi korraldab Juunika Koolitus. Koolitusprogrammi tulemusel kasvab ühtse metoodika alusel keelekohvikute läbiviijate arv, tagatakse läbiviijate metoodiline ettevalmistus, tõstetakse nende motivatsiooni ja seotakse läbiviijad omavahelisse võrgustikku.

Kolmandal koolitusel jätkame keelekohviku kohtumiste meetodite katsetamist ja läbitegemist. Koolituspäevadel tehakse taaskord täismahus läbi kaks keelekohviku teemat. Tegutsetakse ja panustatakse omavahelise õpikogukonna ning suhtlusvõrgustiku jätkumisse.

Kolmas koolitus toimub 13.08-14.08.2021. Täpne asukoht on Rakvere, Hotell Wesenbergh.

Eesmärk

Keelekohvikute metoodika ja kavade tutvustamine, mille tulemusena tekib keelekohviku läbiviijatel ühine arusaam keelekohviku läbiviimisest. Koolitusprogramm pakub nii teoreetilisi teadmisi kui ka võimalust ennast proovile panna (treening, praktika) erinevate olukordade lahendamises. Lisaks aitavad koolitused tõsta ja hoida keelekohvikute läbiviijate motivatsiooni ning arengut.

Käsitletavad teemad

 • Esimene koolituspäev 13.08.2021
 • 12:00-13:00 Saabumine, majutumine, lõunasöök

  13:00-14.30 I Grupidünaamika põhimõtted. Vaimse, füüsilise ja sotsiaalse keskkonna kujundamine keelekohvikus.

  14:30-14:45 Paus

  14:45-16:15 II Keelekohviku näidissessioon “Elukestev õpe”

  16:15-16:30 Paus snäkiga

  16:30-18:00 III Tagasiside andmine ja õppijate kaasamine (coachingu-elementide kasutamine)

  18:00-19:00 Õhtusöök

  19:00-20:30 IV Õhtuprogramm – ühismeisterdamine, kooslaulmine

 • Teine koolituspäev 14.08.2021
 • 08:30-09:00 Hommikusöök

  09:00-10:30 I Kehakeel digiõppes

  10:30-10:45 Paus

  10:45-12:15 II Keelekohvik sõpruse teemal

  12:15-12:45 Lõunasöök

  12:45-14:15 III Üldpädevuste arendamine keelekohvikus (ettevõtlikkus, kultuuri-, tehnoloogiateadlikkus jms). Kuidas juhendan kohvikus õpitu rakendamist päriselus?

  14:15-14:30 Paus snäkiga

  14:30-16:00 IV Oma edasisise õpitee kujundamine keelekohviku juhendajana

  16:00-16:15 Lahkumine

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Loob (virtuaalses) keelekohvikus usaldusliku toetava kaasava õpikeskkonna
 • Tunneb koostöise õpigrupi kujunemise põhimõtteid ning kasutab oskuslikult grupidünaamika eri faase
 • Toetab keelekohvikus teadlikult eluks vajalike võtmepädevuste arendamist
 • Suudab keelekohvikus vastavalt vajadusele improviseerida ning grupi energiat kasutada
 • Plaanib enda kui täiskasvanute koolitaja edasist õpiteed

Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav projekt nr 20142020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“ tegevuse 5.1 „Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine“ alategevus 5.1.1 „Nõustamis- ja infosüsteemi arendamine ja elluviimine“, riigihange viitenumber 222576.

Sisekoolitus
Koolitajad: Kaire Viil
Tõend

Koolituse järgselt väljastame elektroonse tõendi.

Koolituse kestus

16 ak t

Info osalejale

Koolitust administreerib Reelika Lodjak.  
projektijuht
reelika.lodjak@juunika.ee
+372 5915 1205
Juunika Koolitus OÜ
juunika.ee

Tagasiside