Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Algab avaliku sektori sotsiaaltöö valdkonna töötajate individuaalne keelepraktika lähetuses

Oktoobrist 2020 pakub Integratsiooni Sihtasutus eesti keele majade tegevuste raames ligi kuu kestvat eesti keele praktikat Tallinna, Harjumaa ja Ida-Virumaa sotsiaaltöö valdkonna eesti keelest erineva emakeelega inimestele. 

Keelepraktikale on oodatud kohalike omavalitsuste asutuste sotsiaaltöötajad, hooldustöötajad jt sotsiaaltöö praktikud ning ametnikud, kes valdavad eesti keelt juba vähemalt algtasemel. 

Keelepraktika lähetuses on hea võimalus heade suhete loomiseks kolleegide vahel, informatsiooni vahetamiseks ning tööalase eestikeelse sõnavara täiendamiseks. Eesmärk on pakkuda töötajatele tuge, julgustada eesti keeles suhtlema ning astuma samme töökohal vajamineva eesti keele oskuse saavutamiseks. Samuti aitab see projekt integreerida eesti keelest erineva emakeelega inimesi paremini Eesti ühiskonda ja kultuuriruumi ning luua sidemeid erinevate piirkondade inimeste vahel. Eeldame, et lähetusse mineja on motiveeritud eesti keelt õppima ning võtab vastutuse panustada omalt poolt täies mahus keele õppimisse ning osaleb ka kohapeal lähetuse ajal pakutavates kultuuritegevustes. 

Lähetused on üles ehitatud nii, et lähetatava tööandja saadab oma töötaja lähetusse tema tavapäraseid tööülesandeid täitma ja sealjuures eesti keelt õppima. Lähetuse toimumise kohad lepivad lähetusse mineva töötaja nõusolekul omavahel kokku tööandjad - saatva ja vastuvõtva asutuse esindajad. Lähetused ja keelepraktika võivad toimuda Eesti erinevates maakondades (välja arvatud Tallinnas, Harjumaal ja Ida-Virumaal). Töötaja praktiseerib eesti keelt mõnes sotsiaaltöö valdkonna asutuses 20 tööpäeva ning lisaks 2 nädalavahetuse vältel, kokku 24 päeva. Kahe 12-päevase lähetusperioodi vahele võib jääda kuni neli nädalat, mil töötaja viibib oma tavapärases töökohas.

Keelepraktikale saavad minna vähemalt A2-tasemel eesti keele oskusega töötajad ning ametnikud. Enne lähetust vestleb töötaja eesti keele õpetajaga, kellega koos lepitakse kokku peamised keeleõppe eesmärgid, arenguvajadused ja õppimise viisid, mida lähetuse jooksul silmas pidada. Sõnastatakse lähetusse minevale töötajale sobiv ja jõukohane õpiplaan. Lähetuse ajal teeb töötaja märkmeid oma edusammude kohta eesti keele kasutamisel. Teise lähetusperioodi järel saab töötaja ka edasise iseseisva keeleõppe osas õpetajalt nõu küsida.  

Lähetused toimuvad 5 kuu vältel kuni veebruari lõpuni 2021, need on osalejatele tasuta ja kavandatud kokku 30 inimesele.

Lähetuste korraldaja on sihtasutuse läbi viidud hanke tulemusel Juunika Koolitus OÜ.

Kõigil kes on antud projektis osalemisest huvitatud 

 • keeleõppijana, 
 • lähetusse saatva või 
 • vastuvõtva organisatsioonina,

palume koheselt ühendust võtta: keelepraktika@juunika.ee või telefoni 52 84 334.


PRAKTIKA KORRALDUS
 • praktikal saab osaleda Tallinna, Harjumaa, Ida-Virumaa eesti keelest erineva emakeelega sotsiaalvaldkonna töötaja
 • praktikal saab osaleda, kui eesti keele tase on vähemalt  A2 (vastavat eksamit ei pea olema sooritatud, projekti raames kontrollitakse kõigil keele tase enne lähetusele minemist)
 • praktika alguses ja keskel toimub osaleja keeleõppe juhendamine, koostatakse individuaalne keeleõppe kava
 • praktika toimub ühes kõigist teistest Eesti maakondadest
 • praktika kestus on 2 x 12 päeva, sh 2 nädalavahetust (kahe 12päevalise tsükli vahe võib olla 0-4 nädalat)
 • lähetuses teeb lähetatav vastuvõtvas asutuses erialast tööd
 • vastuvõttev asutus on kohalik omavalitsus või selle allasutus
 • vastuvõttev asutus pakub lähetatavale erialast tööd ja tugiisiku, kes aitab lähetataval uues kohas sisse elada, juhendab töötegemisel ja tutvustab kohalikku kultuurielu
 • projekti eelarvest kaetakse järgmised lähetusega seotud kulud: 
  • transport lähetusse ja tagasi (ühiskondlik või isiklik transport)
  • ööbimine majutusasutuses 1-kohalises toas (sh hommikusöök või söögi tegemise võimalus), 
  • 6 kultuuriürituse külastust (ürituse pilet ja transport üritusele lähetatavale ning tugiisikule).

Sotsiaaltöö valdkonna töötajate lähetuste korraldamist toetab Kultuuriministeerium.