Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

              

Liidri 4 väljakutset


   Raul Ennus
   03.02.2021

   Juhtivpartner
   Juunika KoolitusJohn C. Maxwell kirjutab oma blogis, et liidri jaoks on iga päev vähemalt neli kõige olulisemat väljakutset. Praegusel kriisiajal on liidriks olemine raskem kui kunagi varem.

Inimesed ja meeskonnad nõuavad liidri aega kõige enam. Kriis on mõjutanud kõige enam inimeste mentaalset tervist ja selle tähelepanu pööramine on ülioluline. Inimestel on stress hirmust teadmatuse ees ja suhtlusvaegusest. Meeskonna psühholoogiline esmaabi ja stressijuhtimine on väga vajalik. Inimestele peab pakkuma kindlustunnet, selgeid otsuseid ja leidma piirangutele vaatamata võimalusi meeskonnaga suhelda.

Ajajuhtimine on juhtidele alati raske ja nüüd on see veel keerulisem. Töö tegemine kodust, töö ja eraelu sobitamine nõuab täiesti uut lähenemist. Ajajuhtimise tuge vajavad lisaks liidritele ka meeskonnaliikmed, ning liidrid peavad aitama meeskondadel ajajuhtimise baasteadmisi uuendada. Tõhus ajajuhtimine on ka üks viis, kuidas tööstressi vähendada.

Kriis on toonud lauale hulga uusi probleeme, nii et liidril on suur risk keskenduda liigselt probleemide lahendamisele ning jätta võimaluste kasutamine tahaplaanile. Iga probleemi või takistusega kaasneb ka võimalus, aga ärilisi võimalusi on ka mujal. Liidritel tuleb õpetada keskastmejuhid ja ka meeskonnad ise oma probleeme lahendama, nii ei uputa probleemid liidri töölauda.

Inimeste ja süsteemidega on alati seotud muudatused ning üldjuhul on nende muudatuste läbiviimine ka väljakutse. Puudu on muudatusteks kas ressursse, keeruline on ajastamine (nt süsteemide puhul) või juhtimist vajab inimeste motivatsioon (vastuseis muudatustele). Kriis toob päevakorda lisaks positiivsetele muudatustele, nagu kasv, ka palju ebameeldivaid muudatusi – kulude kärpimine, inimestega seotud ümberkorraldused, ärimudeli muudatused. 

Juhtide oskuste arendamine on ülioluline. Juhtimiskoolitused on üks võimalus, kuidas juhtide pädevust tõsta, eriti tõhus on aga pikemaajalisem süstemaatilisem treening (vt Juunika Koolituse Juhtide arenguprogrammi). Coachivas stiilis meeskonnaliikmetele tagasiside andmine ja meeskonda arendava ning väärtuspõhise organisatsiooni loomine on vaid mõned näited kaasaegse juhi tööriistakohvrist. 

Vaata mitmekülgset juhtimiskoolituste valikut Juunika Koolituse kodulehelt. Siit leiad abi või uusi ideid, kuidas ennast liidrina arendada.