Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

              

Uuringute järgi hinnatakse juhtimise kvaliteeti aina rohkem


   Raul Ennus
   15.09.2020

   Juhtivpartner
   Juunika Koolitus
   

Rahvusvahelise uuringufirma Gallup uuringu järgi 70% juhtudest muutused töötajate pühendumuses ja motivatsioonis on seotud otseselt nende juhtidega. Ka mitmed muud hiljutised uuringud näitavad, et töötajad hindavad juhtide ja juhtimise kvaliteeti aina enam. Seda näitab ka organisatsioonide ja juhtide koolitusvajaduste muutumine – aina enam pööratakse tähelepanu juhtide pehmete ja sotsiaalsete oskuste arendamisele, nagu meeskondade motiveerimine, tagasiside andmine, coachingu tööriistade kasutamine ja töökeskkonna kvaliteet.

Mis võiks olla 5 olulist valdkonda, millele juht peaks tähelepanu pöörama?

1. Alustama peab alati endast. Selleks, et teisi mõista, et lahendada keerulisi olukordi, et olla eeskujuks, anda tagasisidet jne, tuleb kõige pealt õppida tundma ennast. Sest nii on võimalik hakata ennast arendama ja juhtima oma käitumist erinevates olukordades. Kõige lihtsamad lahendused on siin erinevad testid, nt DISC või The Big 5 test. Tasub ka küsida tagasisidet kasvõi vabas vormis oma kolleegidelt ja miks mitte ka sõpradelt. Veebis on leitav ka suurel hulgas 360 kraadi küsitluste malle, mida saab kohandada ja kasutada kolleegidelt tagasiside saamiseks. Paljude jaoks võib olla väga üllatav, et tema kuvand teiste jaoks on hoopis teistsugune, kui senine enda arvamus.

2. Motivatsioon ja coachingu tööriistad. Juhi esmane ülesanne on oma meeskonna juhtimine. Juhtimine ei ole ainult käskude andmine ja tulemuste kontrollimine, pigem vastupidi. Juht peab andma meeskonnale eesmärgi ja põhjuse, miks seda eesmärki saavutada ning toetama meeskonda nende saavutamisel. Aina enam räägitakse isereguleeruvatest meeskondadest ehk juhi roll on oluliselt muutumas – paljud nimetavad seda ka teenindavaks juhtimisstiiliks. Üks hea võimalus, kuidas juht saab oma meeskonda motiveerida ja aidata eesmärkide saavutamisel, on kasutada coachingust pärit tööriistu, nagu peegeldamine, tagasiside andmine, suunavate küsimuste küsimine, inimeste arendamine jne. Sellel teemal on Juunika Koolitusel Arendava ja toetava organisatsioonikultuuri loomise koolitus.

3. Delegeerimine. Eriti algava juhi jaoks tihti üks kõige suurem väljakutse on loobuda olemaks spetsialist ja teadmast kõiki detaile. Samas kui juht jätkab spetsialisti tööd, siis ei jätku tal aega juhi ülesannete täitmiseks. Siin on abiks algavale juhile oma tegevuskava ja eesmärkide loomine. See aitab hoida fookust juhi ülesannetel. Kõige olulisem on alustada delegeerimisega kohe täna, mitte lükata seda edasi. Väikesed sammud aitavad harjutada, saada tagasisidet ja positiivset kogemust. Spetsialistist juhiks koolitus aitab omandada mitmeid algavale juhile tähtsaid oskuseid, nagu delegeerimine, tõhus suhtlemine, tagasiside andmine ja enesejuhtimine.

4. Keerulised juhtimisolukorrad. Töö ja suhtlemine inimestega on tihti kõige keerulisem. Inimeste käitumine ei ole üldjuhul 100% ratsionaalne ja läbinähtav, ehk keerulistes suhtlemisolukordades tuleb hakkama saada suure hulga määramatusega. Juhil on suur risk keerulises juhtimisolukorras rikkuda suhted oma meeskonnaga. Kaotatud usalduse ja meeskonnavaimu tagasitoomine võib olla väga raske ülesanne. Kuidas edukalt selliseid olukordi lahendada? Eks vastus on tavapärane – treening. Keerulisi juhtimisolukordade lahendamist on võimalik treenida, kasutades erinevaid võtteid, nagu videotreening, psühhodraama, simulatsioon. Keeruliste juhtimisolukordade treeningul õpid enesejuhtimist, professionaalse käitumise põhioskuseid ja tehnikaid.

5. Läbirääkimisoskus. Juht peab läbi rääkima kõigiga ja iga päev. Läbirääkimised ei ole vajalikud vaid siis, kui suuri keerulisi kokkuleppeid sõlmitakse. Läbi räägime juhina tegelikult pidevalt ja kõigi osapooltega: oma meeskonna liikmetega, teiste kolleegide ja juhtidega, ülemustega, allhankijatega, partneritega, klientidega jne. Edukas läbirääkimisoskus aitab kokku hoida juhi aega ja tema käsutuses olevaid ressursse. Läbirääkimiste koolitusel õpid ennast ette valmistama ja häälestama, kuidas ennast kehtestada, erinevaid läbirääkimiste tehnikaid ja kuidas pingega toime tulla.

Kokkuvõtteks saab öelda, et juhi arengu aluseks on pidev (ka enda isiksuse) eneseanalüüs ja tagasiside küsimine. Selle põhjalt saab leida need teemad, mis vajavad arendamist ja muutmist. Selleks, et tagasisidet saada, tuleb luua oma meeskonnale turvaline keskkond ja motiveeritud meel. Meeskonnaliikmed, kes kardavad valupunkte välja tuua ja/või kellel on väga madal motivatsioon, üldjuhul ei soovi või julge ausat tagasisidet anda. Juhi roll on luua arendav ja toetav organisatsioonikultuur ning keskkond.