Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Ergo Pikas: viimase poole sajandi jooksul ei ole ehitussektori lisandväärtus oluliselt kasvanud
Ergo Pikas

ehitusjuhtimise teadusdoktor
Taani Tehnikaülikooli juhtimistehnika teaduskonna teadur
Viimase poole sajandi jooksul ei ole ehitussektori lisandväärtus oluliselt kasvanud. Teistes sektorites on lisandväärtus aga kasvanud mitmed ja mõnes sektoris isegi kümneid kordi. Osaliselt on selle tinginud ehitussektoris juurdunud juhtimispõhimõtted, mis pole viimase 50-60 aasta joooksul oluliselt muutunud. Juurprobleemina on need põhjustanud mitmeid valdkonnas üldtuntud probleeme: madalaima hinna alusel hankimine, killustunud protsessid, tehnoloogial põhinev protsesside efektiivistamine, puudulik koostöö jne.

Olulise lahendusena on välja pakutud LEAN ehk timmitud juhtimise filosoofia.
Alates 90-te algusest on arendatud timmitud juhtimist kui olulist vastumeedet klassikalisele mõtlemisele ehituses. Timmitud juhtimises keskendutakse eelkõige vootõhususele ehk nendele tegevustele, mis loovad kliendi vaatest reaalset väärtust (tellijale ja lõpptarbijale). Kõik muu on raiskamine ning mida saab, elimineeritakse protsessist ja mida ei saa elimineerida, siis tõhustatakse võimalikult palju.

Kuid selleks, et mõista mis on väärtust lisav või mitte, tuleb kirjeldada ja defineerida ehitusprojekti sihtväärtus. Ehk ehitusprojekt peab algama eesmärgi seadmisest – mis on põhjus projekti käivitamiseks ehk tulu ja väärtused, mida projektiga soovitakse luua. Ehitis ise ei ole eesmärk, vaid vahend eesmärgi saavutamiseks. Näiteks on eesmärk uue haiglahoone abil tõsta ravi kvaliteeti, tõsta teenindavate patsientide arvu, luua võimalusi uuteks teenustesteks või hoopis hoida kokku kulusid. Selleks on arendatud sihtväärtuse kavandmise metoodika, mille abil kirjeldatakse projekti eesmärgid ja ka kriteeriumid (mõõdikud) nende täitmise kontrollimiseks. Alles peale seda hakkab projekti realiseerimine ja selle juhtimine.

Läbi ehitustööde timmitud juhtimise ja kavandamise luuakse võimalused probleemide ennetamiseks ja tähtaegadest kinnipidamiseks. See aitab vähendada näiteks materjalide lisakulu ja töö ümbertegemise vajadusi. Selleks tuleb tööd jaotada väiksemateks osadeks ja vahetähtaegadeks, pidades aga silmas tööde nn vertikaalset ja horisontaalset mõõdet ning nende omavahelisi seoseid.

Need on vaid mõned näited timmitud juhtimise võimalustest, kuidas ehituse efektiivsust ja kvaliteeti tõsta.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selleks, et saada rohkem teada nii klassikalisest kui ka LEAN juhtimisest ehitusest, siis oleme ehitusinseneridele, ehitusjuhtidele ja ehituse projektijuhtidele välja töötanud spetsiaalse 5-päevase õppeprogrammi "Klassikaline projektijuhtimine. Kaasaegsed ehitusmeetodid".

Koolitusprogramm annab 39 TP (Eesti Ehitusinseneride Liidu täienduspunkti).

Koolitajad on Ergo Pikas (PhD, tehnikateaduste doktor) ja Enn Tammaru (MSc, volitatud ehitusinsener tase 8, Tallinna Tehnikakõrgkooli lektor, Ehituskeskuse seminaride projektijuht).

Rohkem infot ja täpsema õppekava leiab siit.