Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Miks ei tohiks organisatsiooni ühiseid suvepäevi kindlasti ära jätta?

   Signe Virolainen
   Bigbank AS
   Head of WOW Support Services in Tartu
Suvepäevad kui võimalik ühistegevus on ettevõttele kindlasti oluline, kuid kuidas mõõta kulutuste eesmärgipärasust ja investeeringu tasuvust (ROI ehk return on investment)?

Iga ettevõtja on huvitatud, et tema firmaga liituks andekad, motiveeritud ja out of the box mõtlevad inimesed. Vaatamata kogemusele ootavad aga kõik töötajad ettevõttepoolset ühistegevust, mis aitaks kaasa millele? Motivatsioonile? Minu enda arvates ei tõsta ühisüritused töötajate motivatsiooni, kuna see on iga inimese enda sisemine protsess. Küll aga aitab igasugune ettevõttepoolne ühistegevus väga tõhusalt kaasa ühtsustundele, üksteise paremale mõistmisele ja nii paranevad sotsiaalsed suhted üle ettevõtte. Siia lisandub kindlasti ka ettevõtte mainekujundamise tahk. Iga tööandja unistus on, et töötaja räägib oma ettevõtte ühistegevustest säravate silmade ja õhinaga. Ühisüritused on organisatsioonis käiviti, mille tulemusel saame mõõta tekkinud muutusi, aga ainult juhul, kui järeltegevused on regulaarsed ja tekib statistiline võrdlusmoment.

Täna, kus ühes ettevõttes võib koos tööd teha väga erineva kogemusega, kultuuriga jms töötajad, on sotsiaalselt head suhted need, mis ettevõttele edu garanteerivad. Hea sisekliima ning kommunikatsioon tagavad ettevõtte jätkusuutliku toimimise ning selle kujundamine peab olema teadlik tegevus. Seega sisekliima muutus ettevõttes peaks olema üks mõõdikuid, mida hinnata.

Ühistegevused hea võimalus töötajatele jagada lisateavet/kogemusi, mida nad ehk ise ei ole veel avastanud. Inimesed on uudishimulikud ja valmis õppima läbi mõtestatud ning hariva tegevuse, mis on mõtlemapanev ja samal ajal ka fun. Kindlasti tuleks meeles pidada andragoogika põhimõtteid ja mõelda millist meetodit õpetamiseks kasutatakse.

Suvepäevi planeerides tasuks alustada küsimusest: mis on kulu eesmärk ehk kuidas ettevõttes olevad sotsiaalsed suhted, sisekliima ning kommunikatsioon paranevad?

Kui eesmärk on teada, siis tuleks täpsustada:
  • Kas läbi tegevuse parandatakse ainult töötajate omavahelist sotsiaalset suhtlust, sisekliimat ning kommunikatsiooni või on sihtgrupp laiem (kaaslased, kliendid)?
  • Mis võiksid olla tegevused, mis kirjeldatud eesmärke kõige paremini toetavad?
Kui neile on vastused olemas, siis edasi on juba lihtsam - tegevuste taha tulevad ressursside numbrid ja nimed ning järele jääb vaid kommunikatsioon, teostus ja järeltegevused. Lisan ka mõned näited.
  • Esmane juhendamine esmaabi andmise osas, lavastada kannatanuga õnnetus ja paluda töötajal anda kannatanule esmaabi, esmaabi andmist jälgib kiirabitöötaja, kes pärast annab töötajale tagasisidet, mida ta tegi hästi ja millele tulevikust tähelepanu pöörata. Selline ülesanne aitab tõsta meeskonna koostöövõimet ja ergutada hoolivust.
  • Kui meeskonnas kommunikatsioonis on tõrkeid, siis aitab kaasa mäng, mille eesmärk on teha koostööd nii, et tuleksid meeskonnaga võitjana olukorrast välja 
Need on pisikesed väljavõtted tegevustest, mis tegelikult on moodustanud suure terviku koos oma loogikaga. Kõige olulisem on hästi läbi mõelda, mis eesmärki soovite ühiste suvepäevadega saavutada.Kui suvepäevade organiseerimisel jääb ideid või jaksu puudu?Õnnestunud suvepäevade oluline osa on mõtestatud tegevus, mis toetab meeskonna ja organisatsiooni jaoks tähtsate eesmärkide saavutamist. Kombineerida võib nii inspireerivat loengut, minikoolitust kui ühistegemist, milleks võivad olla nt erinevad mängud.
 
Juunika Koolitusest leiad erinevad:
- minikoolitused suvepäevadele, tiimiüritustele
- motivatsiooniüritused meeskondadele:
- koolitusreisid,

mis aitavad sul oma suvepäevi või meeskonna üritust täiendada.

Kui vajadus on tervikpaketi järele, siis on võimalus valida nt koolitusreis oma meeskonnale. Või aitame organiseerida kogu ürituse meie koostööpartneritega (ideede genereerimine, esinejad, koolitus, kommunikatsioon, koht, majutus, transport, toitlustus, tehnika jne)