Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

5 soovitust oskuste osas, mida iga alustav juht peaks arendama


   Raul Ennus

   Juhtivpartner
   Juunika Koolitus


Rahvusvahelise uuringufirma Gallup uuringu järgi 70% juhtudest muutused töötajate pühendumuses ja motivatsioonis on seotud otseselt nende juhtidega. Palju on ma arvan kuulnud ka lausest, et inimesed liituvad organisatsiooni pärast, aga lahkuvad juhi tõttu. Juhtide arendamine on aina olulisem. Arvestades ka seda, et Eestis on hea spetsialisti leidmine muutunud väga keeruliseks ning nooremate põlvkondadel on täiesti uued ootused juhtide osas. Mis võiks olla 5 olulist oskust, millele algav juht peaks eriti tähelepanu pöörama?

1. Alustama peab alati endast

Selleks, et teisi mõista, et lahendada keerulisi olukordi, et olla eeskujuks, anda tagasisidet jne, tuleb kõige pealt õppida tundma ennast. Sest nii on võimalik hakata ennast arendama ja juhtima oma käitumist erinevates olukordades. Kõige lihtsamad lahendused on siin erinevad testid, nt DISC või The Big 5 test. Tasub ka küsida tagasisidet kasvõi vabas vormis oma kolleegidelt ja miks mitte ka sõpradelt. Veebis on leitav ka suurel hulgas 360 kraadi küsitluste malle, mida saab kohandada ja kasutada.

2. Motivatsioon ja meeskonna ehitamine

Juhi esmane ülesanne on oma meeskonna juhtimine. Kõige aluseks on eesmärk ja visioon ning motivatsioon. Meeskond peab teadma, mis eesmärgi nimel nemad või organisatsioon töötab ehk kuhu soovitakse jõuda. Selleks, et sinna liikuma hakata ja ka kohale jõuda, on vaja püsivat motivatsiooni. Raha teaduspärast, on vaid baasmotivatsiooni looja ja mõjub lühiajaliselt. Ehk juht peab leidma teisi vahendeid, kuidas meeskonna motivatsiooni üleval hoida. Ka selge eesmärk ja visioon aitab seda luua. Aga on ka mitmeid muid võimalusi. Juunika Koolitus korraldab näiteks Mitterahalise motiveerimise treeningut, kus saab õppida inimeste psüühikas toimuvaid protsesse ja millised käitumismallid mõjuvad motiveerivalt ning innustavalt.

Lisakeerukust võib luua olukord, kus osa või terve meeskond töötab kaugtööna. Kuidas siis meeskonnatunnet ja motivatsiooni hoida? Ka siin on Juunika Koolitusel lahendus: Meeskonnatunde suurendamine kaug-koostööl online töötuba.

3. Delegeerimine

Algava juhi jaoks tihti üks kõige suurem väljakutse on loobuda olemaks spetsialist ja teadmast kõiki detaile. Samas kui juht jätkab spetsialisti tööd, siis ei jätku tal aega juhi ülesannete täitmiseks. Siin on abiks algavale juhile oma tegevuskava ja eesmärkide loomine. See aitab hoida fookust juhi ülesannetel. Veebipõhistes koolituskeskkondades (nt Udemy) on hulganisti erinevaid delegeerimise ja juhi tegevuskava loomise koolitusi algavale juhile. Aga kõige olulisem on alustada delegeerimisega kohe täna, mitte lükata seda edasi. Väikesed sammud aitavad harjutada, saada tagasisidet ja positiivset kogemust ning nii on võimalik juba veidi hiljem astuda järgmisi suuremaid samme.

4. Tagasiside andmine, inimeste juhendamine ja ülesannete püstitamine

Tänapäeval autoritaarne juhtimisstiil üldjuhul enam ei tööta (meenuta ka p1). Coachingu tehnikad aitavad aga kõiki neid mainitud tegevusi palju efektiivsemalt ja töötajatele motiveerival viisil läbi viia. Sellepärast tasub tutvuda coachingu tehnikatega. Eesmärk ei pea olema saada coachiks, vaid kasutada coachingu tehnikaid igapäevases juhtimistöös. Sellel teemal on Juunika Koolitusel koolitus, kuidas coachingu tööriistu rakendada: Arendava ja toetava organisatsioonikultuuri loomine.

5. Kommunikatsioon ja koosolekute läbiviimine

Juht on tihti oluline sõlmpunkt erinevates infokanalites. Nii info liikumisel organisatsiooni sees kui ka organisatsiooni klientide ja partneritega. Väga paljud juhid ei mõista selle rolli olulisust ja info jääb nende juurde seisma või liigub edasi osaliselt või eksitavalt. Organisatsiooni sisekommunikatsiooni osas on ütlus, et seda pole kunagi liiga palju. Miks see nii on? Lihtne näide on see, et teatud olulise sõnumi ühekordne edastamine ei taga seda, et see kõigile kohale jõuaks. Sest osad inimesed võivad olla sellel hetkel töölt ära (nt haiged), ei pannud seda e-kirja tähele või puudusid infokoosolekult, või olid infokoosolekul parajasti mõtetega mujal, kuna mingi muu teema oli kriitilises seisus. See on vaid üks näide. Juht peab meeles pidama, et oma meeskonnale, klientidele ja partneritele ning ka oma juhile peab juht pidevalt olulist infot edastama. See ei ole kellegi teise ülesanne, isegi kui organisatsioonis on kesksed üksused, mis olulist infot ka jagavad. Soovitan jällegi siin erinevaid veebikoolitusi märksõnadega sisekommunikatsioon ja efektiivsed koosolekud.

Kokkuvõtteks saab öelda, et juhi arengu aluseks on pidev (ka enda isiksuse) eneseanalüüs ja tagasiside küsimine. Selle põhjalt saab leida need teemad, mis vajavad arendamist ja muutmist. Selleks, et tagasisidet saada, tuleb luua oma meeskonnale turvaline keskkond ja motiveeritud meel. Meeskonnaliikmed, kes kardavad valupunkte välja tuua ja/või kellel on väga madal motivatsioon, üldjuhul ei soovi või julge ausat tagasisidet anda.