Koolitajad

Merike Mitt
Merike Mitt

Sihtgrupp

meeskonna juhid (sobib iga astme, nii esmatasandi, keskastme kui tippjuhtidele) ja tippspetsialistid

Eesmärk

Omandada oskuseid väärtuspõhiseks juhtimiseks, väärtuste kokkuleppimiseks, rakendamiseks ja kommunikatsiooniks organisatsioonis.

Käsitletavad teemad

 • Juhtimise väljakutsed 21.sajandil
 • Milleks on organisatsioonile tarvis väärtuseid
 • Väärtused, väärtushinnangud ja väärtushoiakud
 • Juhi isiklikud väärtused ning nende roll otsustamisel ja motivatsioonil
 • Väärtuspõhine juhtimine
 • Organisatsiooni väärtuse kokku leppimine
 • Väärtuste kommunikatsiooni juhtimine
 • Organisatsiooni väärtuste rakendamine väärtuspõhises juhtimises
 • Väärtuste juhtimine meeskonnas
 • Väärtuskonfliktid ja nende lahendamine
 • Keerulisemad juhtimissituatsioonid ja nende lahendamine väärtustest lähtuvalt

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Tunneb oma väärtuseid ning nende rolli oma elus ja töös
 • Teab, kuidas teadlikult organisatsiooni väärtuseid muuta või nende kujunemist juhtida
 • On tutvunud erinevate väärtuspõhise juhtimise (väärtuste loomise, kommunikatsiooni ja rakendamise) parimate praktikatega
 • Teab, milliseid takistusi võib ette tulla väärtuste tööle rakendamisel organisatsioonis
 • Teab, kuidas langetada väärtuspõhised juhtimisotsuseid
 • On õppinud väärtuskonfliktide lahendamise võimalusi
 • Mõtestab enese jaoks väärtuspõhise organisatsioonikultuuri olulisust ning iseenda rolli selle loomisel

Tõend

Koolituse järgselt väljastatakse elektrooniline tõend

Koolituse kestus

8 ak t

Hind sisaldab

Interaktiivne koolitus põimitud praktiliste ülesannetega, õppematerjalid ja kohvipaus

Koolitusel osalenute tagasiside: • Sain mõtteid, mille alusel meeskondi kokku panna ja milliste väärtustega inimesed sobivad ja kuidas see kogu tegevust mõjutab. Hakkasin teadvustama uskumuse olulisust käitumisel. • Õppisin tundma enda väärtushinnanguid ja piiravaid uskumusi. Väärtused juhivad sind alateadlikult. • Uut oli palju. Igapäevaselt ei mõtle sellele, kuidas minu enda väärtused mõjutavad minu juhtimisstiili. • Sain mõtteid, mille alusel meeskondi kokku panna ja milliste väärtustega inimesed sobivad ja kuidas see kogu tegevust mõjutab.

Ei leidnud sobivat koolitust või vajad koolitust suuremale grupile?

Telli enda vajadustele vastav sisekoolitus Loe lähemalt siit
Telli koolitus

Tagasiside