Koolitajad

Marju Põld
Marju Põld

Sihtgrupp

Juhid, personalijuhid, keskastmejuhid, koolitusjuhid.

Koolitus neile, kes tegelevad inimeste ja meeskondade arendamisega organisatsioonis ning soovivad selleks nutikat süsteemi luua ning tõhusamalt ressursse kasutada.

Eesmärk

Koolituse läbinul on baasteadmised ja oskused kompetentsipõhisest meeskonna loomisest ning inimeste süsteemsest arendamisest lähtuvalt organisatsiooni eesmärkidest, et saavutada paremaid tulemusi ja suurendada töötajate tööga rahulolu.

Käsitletavad teemad

 • Igal organisatsioonil on oma eesmärgid. Nende saavutamiseks on organisatsioonil inimesed ja neil kompetentsid. Igas organisatsioonis saab luua süsteemi, kuidas talente leida, juhtida ja arendada, et saavutada maksimaalsed positiivsed tulemused
 • Olemasolevate inimeste tugevuste ja potentsiaali leidmine, nende arendamine ja nutikam rakendamine
 • Puuduolevate kompetentsidega inimeste leidmine
 • Süsteemne professionaalsete oskuste arendamine meeskondades ja organisatsioonis
 • Talendi - ja karjäärijuhtimise protsessi loomine ja süsteemne arendamine ettevõttes (töötajate arendus- ja koolitustegevused, info- ja teadmusjuhtimine, toetava töökultuuri loomine ettevõttes)
 • Tänapäevased peamised karjääriteooriad (sobivuse ehk matching´u, arengu ja konstruktivistlik paradigma) - kuidas inimesed ise juhivad oma isiklikku elu, karjääri ja arengut ning tegurid, mis seda mõjutavad
 • Inimese sisemised õppimist ja arengut toetavad tegurid: uskumused, motivatsioon, enesejuhtimine, pingutus, psühholoogilised baasvajadused
 • Personaalse, inimest motiveeriva arenguplaani tegemine (juhendamine, mentorlus, kovisioon, supervisioon, coaching, koolitus, info andmine vms) ja inimese toetamine tema arengus; Blanchard Situational Leadership Model
 • Omandatakse lihtsad praktilised meetodid enda/töötajate motivatsiooni, tööga rahulolu, arenguvajaduste- ja soovide analüüsimiseks ja hindamiseks

Mida oskab koolituse läbinu?

 • oskab organisatsioonis süsteemselt luua ja arendada kompetentsipõhiseid meeskondi lähtuvalt inimeste tugevustest ning potentsiaalist ja organisatsiooni eesmärkidest
 • mõistab tegureid, mis mõjutavad inimeste motivatsiooni, tööga rahulolu ja professionaalset arengut
 • oskab teadlikumalt analüüsida ja hinnata inimeste tugevusi, motivatsiooni, tööga rahulolu, arenguvajadusi- ja soove
 • oskab teadlikumalt toetada inimesi ja nende arengut

Tõend

Koolituse järgselt väljastame elektroonse tõendi

Koolituse kestus

8 ak t, vähemalt 60% ulatuses on arutelud ja praktilised harjutused

Hind sisaldab

Reaalajas veebi teel interaktiivne teooriakoolitus põimitud praktiliste ülesannetega ja elektroonsed õppematerjalid.

Ei leidnud sobivat koolitust või vajad koolitust suuremale grupile?

Telli enda vajadustele vastav sisekoolitus Loe lähemalt siit
Telli koolitus

Tagasiside