Sihtgrupp

Esmatasandi ja keskastme juhid. Alustavad juhid, kes soovivad saada teadmisi oma töö paremaks korraldamiseks ning arendada endas tõhusaid praktilisi oskusi juhtimisolukordade lahendamiseks. Spetsialistid, kellel on oma töös vaja juhtida gruppe ja lahendada inimsuhetega seotud olukordi.

Koolitajad

Veiko Värk
Veiko Värk

Eesmärk

Võimaldada juhtidel juurde saada praktilisi teadmisi, oskusi ja kogemusi õppekavas toodud valdkondades ning omavahel kogemusi vahetada ja seeläbi tõhusalt arendada enda juhtimisoskusi. Oluliseks eesmärgiks on arendada praktilisi inimeste juhtimise oskusi ning neid täiustada.

Käsitletavad teemad

  1. JUHI SUHTLEMISOSKUSTE TÄIUSTAMINE

  Kuidas juhina valida ja kasutada antud olukorda kõige paremini sobivaid suhtlemiskanaleid? Millele tasub inimeste juhtimisel tähelepanu pöörata kehakeele juures? Kuidas kasutada juhina efektiivselt küsimusi ja kuulamisoskusi inimeste juhtimise töövahendina? Praktilised harjutused juhi suhtlemisoskuste täiustamiseks.

  2. TAGASISIDEVESTLUS PRAKTIKAS

  Kuidas ennast tagasisidevestluse läbiviimiseks sobivalt häälestada? Kuidas vestlust alustada ning luua kohe alguses selle läbiviimiseks sobiv atmosfäär, mis soodustab teise poole avatust? Kuidas vestlust tõhusalt juhtida? Praktilised harjutused tagasisidevestluste efektiivseks ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks.

  3. ENESEKEHTESTAMINE PINGELISTES OLUKORDADES

  Mille poolest erineb enesekehtestamine teistest suhtlemisviisidest? Missuguseid ressursse on võimalik kasutada enesekindluse suurendamiseks? Kuidas enda kehtestamiseks tõhusalt ette valmistada? Millele tuleb tähelepanu pöörata vestluse käigus, et see oleks võimalikult tulemuslik? Praktilised harjutused enesekehtestamise alaste vestluste ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks.

  4. PSÜHHOLOOGILINE ENESEJUHTIMINE

  Kuidas juhina efektiivselt enda emotsioone juhtida? Missugused psühholoogilised võimalused on olemas igapäevapingetega edukaks toimetulekuks? Kuidas avastada ülemõtlemist ja sellele vastu astuda? Praktilised harjutused enda emotsioonide juhtimiseks ja stressiga edukaks hakkamasaamiseks.

 • Tegemist ei ole teoreetilise loenguga, vaid praktilise workshop´iga, milles keskendutakse kõige olulisematele teemadele ja probleemidele, millega juhid enda igapäevatöös kokku puutuvad, eesmärgiga süvendada juhtide oskusi nendega edukalt hakkama saada. Selleks tehakse iga teema juures praktilisi harjutusi uute teadmiste ja sobivate töövahendite efektiivseks ellu rakendamiseks.

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Kasutab vastavalt olukorrale kõige paremini sobivaid suhtlemisviise ja suhtlemiskanaleid
 • Juhib efektiivselt ja tulemuslikult tagasisidevestlusi
 • Kehtestab ennast sobival viisil pingelistes olukordades ning juhib vestlusi soovitud suunas
 • Juhib tõhusalt enda emotsioone ja suudab rahu säilitada ka pingelistes olukordades
 • Praktiseerinud iga käsitletud teemaga seotud juhtimisolukordade lahendamist ja töövahendite kasutamist
 • Tundma õppinud enda tugevusi ja arengukohti juhina ning loonud tegevusplaani enda juhtimisoskuste edasiseks täiustamiseks käsitletud teemade raames

Tõend

Pärast koolitust väljastatakse elektrooniline tõend

Koolituse kestus

8 ak t

Hind sisaldab

Interaktiivne teooriakoolitus põimituna praktiliste ülesannetega, õppematerjalid ja kohvipaus

NB! Osalejatele edastatakse aegsasti enne koolitust lühike ankeet. Eesmärgiks, et koolitajal oleks võimalik aegsasti arvestada osalejate olulisemate vajadustega ja võimalusel koolituse sisu vastavalt kohandada. Vastamine on vabatahtlik.

Vali sobiv koolituse aeg

20. märts 2023
Tartu
Tartu
Hübriid
299€ +km
28. märts 2023
Tallinn
Tallinn
Hübriid
299€ +km

Tagasiside