Sihtgrupp

Juhid, meeskonnaliikmed, spetsialistid ja kõik, kes puutuvad kokku coachiva juhtimisega.

Eesmärk

Osalejate enesejuhtimisoskuste ja eneseanalüüsioskuste arendamine, mis aitab neil arendada ennast inimese ja juhina, leida harmooniat oma rollides ning tõsta oma enesehinnangut. Samuti õpime konkreetseid nippe ja tehnikaid, kuidas pingelistes olukordades toime tulla ning enda-teiste stressi ennetada ja juhtida.

Käsitletavad teemad

  ● Minu väärtused ja nende seos enesemotivatsiooniga. Isiklike väärtuste kaardistamine.

  ● Enese ja teiste motiveerimine, mitterahalised motivaatorid

  ● Kasulikud uskumused ja hoiakud juhi töös, R.Diltsi toimimise mudel

  ● Tööstressi juhtimine ja läbipõlemise ennetamine

  ● Proaktiivsus

  ● Positiivne psühholoogia ja teadvelolek

  ● Mindfulness-i harjutused oma emotsioonidega toimetulekuks

  ● Nipid ja tehnikad pingeliste olukordadega toime tulemiseks

  ● Kuidas saavutada oma eesmärke?

  ● Muudatuste juhtimine - enda käitumise ja hoiakute muutmine

  ● Enda psühholoogilise kapitali kasvatamine

  ● Töörõõmu leidmine, tööõnne komponendid. Kuidas seda oma meeskonnas juurutada

02.09.2021 10:00 - 17:00
Tallinn, Pärnu maantee 139c
(7. korrus)
Koolitajad: Merike Mitt

Tõend

Koolituse järgselt väljastame elektroonse tõendi.

Koolituse kestus

8 ak t

Hind sisaldab

Koolitus, õppematerjalid, tõend.

Tagasiside