Koolitajad

Merike Mitt
Merike Mitt

Sihtgrupp

Juhid, meeskonnaliikmed, spetsialistid ja kõik, kes puutuvad kokku edasi- ja tagasiside andmise ja vastuvõtmisega, nii igapäevaselt meeskonnatöös kui ka näiteks arenguvestluste kontekstis.

Käsitletavad teemad

  I koolituspäeval viime läbi koostööülesandeid, et läbi tegevuse õppida, kuidas juhina oma meeskonna koostööd tööle panna, analüüsida enda tegevust meeskonna juhina.

  II koolituspäeval läheme koostöökompetentside arendamisega süvitsi. Osalejad saavad vastuseid enda meeskondade arendamiseks ja oma inimestega tõeliste tipptulemuste saavutamiseks.

 • Tulemusliku õhkkonna loomine ja hoidmine. Juhi tegevused selleks erinevate grupifaasides. Heade töötajate hoidmine ja tunnustamine.
 • Hea meeskonna tunnused, koostöökompetentsid, minu kui juhi eneseanalüüs neist lähtuvalt. Koostöö probleemid (vastandumine, mitte kaasamine) ning koostöö mõjutajad (varasemad suhted, negatiivsed kogemused jm) - lahendused.
 • Johari akna mudel - kuidas suurendada usaldust ja tekitada head suhtlemiskvaliteeti meeskonnas.
 • Rollid meeskonnas, inimeste erinevus kui väärtus. Kuidas tunda oma alluvate tugevusi ja neid edukalt rakendada. Erinevad suhtlemisstiilid.
 • Kuidas oma inimesed ühise eesmärgi nimel tegutsema saada. Innustamine ja motiveerimine. Juhi enesemotivatsioon.
 • Kaasaegsed uuringud, mis teeb meeskonna eriti tulemusrikkaks ning mida sellest saan rakendada oma meeskonnas.

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Oskab kujundada tulemusliku meeskonna ning selleks vajaliku õhkkonna, luua tegevuseks vajalikke kokkuleppeid ja arvestada inimeste eripäradega
 • Teab, kuidas meeskonna liikmete tugevusi meeskonna huvides tööle panna.
 • On õppinud looma pikaajaliselt häid suhteid oma meeskonnas, mis toovad kaasa parimad eesmärgipärased tulemused.
 • Teab, kuidas juhtida grupiprotsesside kaudu suhteid ning muuta oma meeskond efektiivsemaks ja tulemuslikumaks
 • Suudab paremini juhtida kommunikatsiooni oma meeskonnas arvestades inimeste erinevust

Tõend

Koolituse järgselt väljastame elektroonse tõendi.

Koolituse kestus

16 ak t

Hind sisaldab

Koolitus, õppematerjalid, tõend.

Ei leidnud sobivat koolitust või vajad koolitust suuremale grupile?

Telli enda vajadustele vastav sisekoolitus Loe lähemalt siit
Telli koolitus

Tagasiside

Rohkem koolitusi