Koolitajad

Merike Mitt
Merike Mitt

Sihtgrupp

Juhid, meeskonnaliikmed, spetsialistid ja kõik, kes puutuvad kokku edasi- ja tagasiside andmise ja vastuvõtmisega, nii igapäevaselt meeskonnatöös kui ka näiteks arenguvestluste kontekstis.

Käsitletavad teemad

  • Tulemusliku õhkkonna loomine ja hoidmine. Juhi tegevused selleks erinevate grupifaasides. Heade töötajate hoidmine ja tunnustamine.

  • Hea meeskonna tunnused, koostöökompetentsid, minu kui juhi eneseanalüüs neist lähtuvalt. Koostöö probleemid (vastandumine, mitte kaasamine) ning koostöö mõjutajad (varasemad suhted, negatiivsed kogemused jm) - lahendused.

  • Johari akna mudel - kuidas suurendada usaldust ja tekitada head suhtlemiskvaliteeti meeskonnas.

  • Rollid meeskonnas, inimeste erinevus kui väärtus. Kuidas tunda oma alluvate tugevusi ja neid edukalt rakendada. Erinevad suhtlemisstiilid.

  • Kuidas oma inimesed ühise eesmärgi nimel tegutsema saada. Innustamine ja motiveerimine. Juhi enesemotivatsioon.

  • Kaasaegsed uuringud, mis teeb meeskonna eriti tulemusrikkaks ning mida sellest saan rakendada oma meeskonnas.

Mida oskab koolituse läbinu?

 • • Oskab kujundada tulemusliku meeskonna ning selleks vajaliku õhkkonna, luua tegevuseks vajalikke kokkuleppeid ja arvestada inimeste eripäradega
 • • Teab, kuidas meeskonna liikmete tugevusi meeskonna huvides tööle panna.
 • • On õppinud looma pikaajaliselt häid suhteid oma meeskonnas, mis toovad kaasa parimad eesmärgipärased tulemused.
 • • Teab, kuidas juhtida grupiprotsesside kaudu suhteid ning muuta oma meeskond efektiivsemaks ja tulemuslikumaks
 • • Suudab paremini juhtida kommunikatsiooni oma meeskonnas arvestades inimeste erinevust

Tõend

Koolituse järgselt väljastame elektroonse tõendi.

Koolituse kestus

16 ak t

Hind sisaldab

Koolitus, õppematerjalid, tõend.

Ei leidnud sobivat koolitust või vajad koolitust suuremale grupile?

Telli enda vajadustele vastav sisekoolitus Loe lähemalt siit
Telli koolitus

Tagasiside