Koolitajad

Eduard Laur
Eduard Laur

Sihtgrupp

Tootmis- või teenindusettevõtte esmatasandi ja keskastme juhid, kes otsivad võimalusi kuidas muuta tõhusamaks oma vastutusalas olevaid protsesse, tõsta töötajate motiveeritust ning suurendada ettevõtte konkurentsivõimet. Koolitus on sobiv ka töötajatele, kes osalevad meeskonnaliikmena protsesside tõhustamisel.

Tagasiside koolitaja poolt läbi viidud sarnastele koolitustele:
"Meie ettevõtte jätkusuutlikkus on olnud viimasel perioodil küsimuse all. Sain selgeks, et ajaga tuleb kaasas käia ning tuleb sisse viia muudatused, teinekord drastilised. Antud koolitus avas silmad nii mõneski mõttes ning julgustas tegutsema."
" Palju kasulikku infot ja häid näiteid mida hea meelde tuletada. Ülevaatlik info tööriistade ja nende rakendamise kohta."
" Minu jaoks oli kogu teema mõtlemapanev ja andis uue nurga alt lähenemise probleemidele."
"Kaasahaarav, siduv ja informatiivne. Meeldis see, et Eduard pani väga hästi kaasa mõtlema."
"Väga hea materjali esitlus, kuulajate kaasa haaramine. Huvitavad ülesanded."

Eesmärk

- Aidata osalejatel avastada ja kõrvaldada ebaefektiisust oma vastutusvaldkonna protsessides. - Anda teadmised, tööriistad ja metoodika kuidas läbi raiskamiste vähendamise ja protsesside tõhustamise suurendada ettevõtte konkurentsivõimet, tarnida klientidele ainult kvaliteetseid tooteid ja teenuseid madalama omahinna ja lühema tarneajaga.

Käsitletavad teemad

  1. Väärtuse loomine kui ettevõtte protsesside eesmärk.

 • Mis on kliendi silmis väärtus ja kuidas seda tuvastada. Mis on kvaliteet ja mis on defekt.
 • Ettevõtte protsesside efektiivsus. Ressursitõhusus ja vootõhusus.
 • Millest tekib ebaefektiivsus.
 • Süsteemne lähenemine.
 • 2. LEAN juhtimise põhiprintssibid ja 8 klassikalist raiskamist.

 • 8 protsessides esinevat klassikalist raiskamist, kuidas neid tuvastada.
 • 3. Tööriistad ja metoodikad protsesside tõhustamiseks.

 • Protsessid tõhustamise 5 põhiprintsiipi.
 • Protsesside kaardistamine, sh. Väärtusahela kaardistamine.
 • Tööriistad raiskamiste tuvastamiseks ja vähendamiseks.
 • 4. Muudatuste juhtimine.

 • DMAIC metoodika.
 • J. Kotter muudatuste juhtimise 8 sammu.
 • Kodutöö.
 • Õppemeetod: Koolitus baseerub LEAN ja SixSigma protsesside optimeerimise metoodikatel. Koolituse koosneb 40% teoreetilisest osast, 25% grupi- või individuaalsetest harjutustest, 20% aruteludest gruppides ja 15% näidiskaasuste analüüsist.

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Saab oskused vaadata protsesse läbi süsteemse lähenemise vaate, ehk oskuse märgata kuidas protsessi iga tegevus mõjutab süsteemi teisi komponente
 • On omandanud baasoskused raiskamiste tuvastamiseks keerulistes protsessides, teab ja oskab kasutada tööriistu raiskamiste kõrvaldamiseks ja protsesside tõhususe suurendamiseks
 • Oskab esitada ja argumenteeritult põhjendada muudatusettepanekute vajadust ja pakilisust, nende kasu kogu ettevõttele ja koostada tegevuskava muudatuste läbiviimiseks
 • Kodutöö teostamise ajal saavad koolitatavad kasutada mentori abi

Tõend

Koolituse järgselt väljastame elektroonse tõendi.

Koolituse kestus

8 ak t

Hind sisaldab

Koolitus, õppematerjalid, tõend.

"Maailma ei saa parandada ühekorraga. Protsessi ühekordsest muutmisest või elluviimise kiirusest olulisem on see, et evolutsioon jätkuks." - Eduard Laur

Ei leidnud sobivat koolitust või vajad koolitust suuremale grupile?

Telli enda vajadustele vastav sisekoolitus Loe lähemalt siit
Telli koolitus

Tagasiside